Barns stemmer om vold i nære relasjoner

FORSKNINGSDAGENE 2016: Bare barn vet hvordan det er å være barn. Hva kan vi lære?
Colourbox.com

TENKER OG HANDLER: Barn som opplever vold hjemme er ikke passive vitner. Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Ann-Kristin Johansen har i sitt doktorgradsarbeid tatt dette på alvor. Hun har observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. Volden disse barna forteller om er gjentagende og grov. Voldsopplevelsene fratar barna tryggheten og krenker deres grenser og integritet.

Mandag 26. september kl. 19.00 holder Johansen foredrag om temaet på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Hun vil blant annet presentere en analyse av dommeravhørene, som viser at barn på ingen måter er passive vitner, men at de tenker, vurderer og handler – noen ganger for å beskytte mor, og andre ganger for å beskytte seg selv og sin egen integritet.  

Johansen er PhD-student i Psykologi ved NTNU i Trondheim, og er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på barn som lever med vold og hvordan hjelpeapparatet møter og arbeider med barn med voldsopplevelser. Hun er tidligere utdannet vernepleier og familieterapeut, og har bred erfaring i å arbeide med voksne kvinner og barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

ann-_kristin.JPG
FORSKER PÅ BARN: Ann-Kristin Johansen. Foto: Privat

Publisert 20. sep. 2016 09:47 - Sist endret 19. juni 2018 13:58