Doktorgradsutdanning ved HiØ?

I høst skal en arbeidsgruppe utrede mulighetene for å opprette doktorgradsutdanning ved HiØ.
Hans-Blom-apner-PFFF.jpg

I løpet av vårsemesteret skal høgskolestyret fatte vedtak om Høgskolen i Østfold skal starte arbeidet med utvikling av doktorgradsutdanning, og i tilfelle innen hvilke fagområder. Dette arbeidet utgjør en del av «Forskningsløftet ved HiØ»

Les rektor Hans Blom sitt innlegg på Rektoratets blogg

Publisert 19. sep. 2016 00:00 - Sist endret 21. sep. 2016 09:09