Et skritt nærmere et Olympiatoppsenter på Kråkerøy?

Tirsdag 13. desember tok HiØ i mot representanter fra Olympiatoppen, Østfold idrettskrets, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune for å presentere fasiliteter og forskning som kan åpne mulighetene for et Olympiatoppsenter på høgskolen.
Toppidrett_befaring2.jpg

SAMLET PÅ IMTL-LABBEN: Foran fra venstre: Trine E. Christoffersen HiØ, Atle Ottesen, leder for Kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune, utviklingsleder i Olympiatoppen Trond Pedersen, Elin Tvete, leder i opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, fylkeskultursjef Toril Mølmen, høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes, organisasjonssjef i Østfold idrettskrets Toril A. Johansen, leder i toppidrettsutvalget i Østfold idrettskrets, Åge Wedøe. Bak fra venstre; André Hansen fagleder i Østfold idrettskrets, Yngve Dramstad, prosjektstab hos fylkesrådmannen, Ole Sveen HiØ, Arne Skaug HiØ, Harald Oseland HiØ, Tarjei Riiser - utbyggingssjef i Fredrikstad kommune og Knut Egil Hanssen HiØ. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Østfold idrettskrets la i begynnelsen av november frem en rapport om å få et regionalt Olympiatoppsenter i Østfold.

Norges idrettsforbund har besluttet å etablere åtte regionale avdelinger. Syv av disse er allerede etablert og nå kan det også komme ett i Østfold. Olympiatoppen har som krav at kompetansesentrene skal være strategisk lokalisert nært store befolkningskonsentrasjoner, knutepunkter for kommunikasjon, treningsfasiliteter og i nærhet av sterke vitenskapelige kompetansemiljøer.

Her åpner mulighetene seg for Høgskolen i Østfold.

Da Østfold idrettskrets la frem sin rapport under en pressekonferanse i høgskolens lokaler begynnelsen av november, uttalte Åge Wedøe, leder i Østfold idrettskrets følgende:

– Et regionalt olympiatoppsenter vil kunne styrke og understøtte morgendagens toppidrettsutøvere og toppidretten regionalt, både innen utholdenhetsidretter, kraftidretter og lagidretter.

Nå var han tilbake på høgskolen sammen med en stor delegasjon for å se på fasilitetene og mulighetene for å etablere et slikt senter på Kråkerøy.

– Jeg ser et stort potensiale her, og blir imponert over det jeg ser og hører om mulighetene, sa Wedøe.

Viste frem fasilitetene ved høgskolen

Fagmiljøet ved HiØ viste frem både lokalitetene og fortalte om tverrfaglige samarbeidet og forskningsarbeidet ved skolen, som vil være til stor glede for et eventuelt toppidrettssenter.

Det ble lagt vekt på at idrettsseksjonen ved HiØ har formelle, betydningsfulle forskningsprosjekter, både på tvers av egne avdelinger og med andre universiteter og høgskoler, blant annet med sentrale aktører på forskningsavdelingen ved Norges Idrettshøgskole.

Toppidrett_befaring.jpg

OMVISNING: Her er delegasjonen en tur innom biolabben ved HiØ, der det er muligheter for for eksempel å oppbevare og analyser blodprøver fra testing av toppidrettsutøvere.

Delegasjonen fikk omvisningen på Idrettsmedisinsk test laboratorium (IMTL), ferdighetssenteret og biolabben. Testlaboratoriet er driftet av tre avdelinger ved høgskolen og er et fullverdig utstyrt testlaboratorium i forhold til de kravene som Olympiatoppen og toppidrettsmiljøene stiller til et slikt senter.

Olympiatoppen lot seg imponere

Utviklingsleder i Olympiatoppen, Trond Pedersen, synes det var spennende det han fikk presentert på HiØ 13. desember.

– Jeg ser at våre behov passer inn her, spesielt på den idrettsmedisinske test-labben, sa Pedersen.

Pedersen forteller at ambisjonene er å få etabler et Olympiatopp-senter fra 2018.

Prosjektleder i Østfold idrettskrets, André Hansen, er optimistisk i forhold til å få etablert et toppidrettssenter på Kråkerøy knyttet opp mot HiØ.

– Dette møtet er viktig og en god anledning til å selge seg inn til Idrettsforbundet, sa han. Avgjørelsen avhenger selvsagt av finansieringen, understreket han.

HiØ er positive

Rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold uttrykte at han var positiv til planene som er foreslått i rapporten, under pressekonferansen i november. Blom trakk frem noen av høgskolens fordeler.

- HiØ er langt fremme på forskning innen idrettsfysiologi og prestasjonsutvikling innen idrett. Vi har blant annet forskningsgrupper sammen med Norges idrettshøgskole. På HiØ samarbeider ansatte på idrettsfag, helsefag og ingeniørfag, noe som gir gode resultater, sier Blom.

    Les også: Ny treningsmodell vekker internasjonal oppsikt

Mulig oppstart i 2018

En etablering av et Olympiatoppen Øst vil ha en kostnadsramme på cirka tre millioner i året. Av dette bidrar Olympiatoppen med én million sentralt. Det går hovedsakelig til lønn av en daglig leder. Resten må finansieres lokalt. Man ser for seg at senteret vil ha en daglig leder i 100 prosent stilling og to personer i 50 prosent stilling. Hvis alt går som planlagt vil kompetansesenteret være i full drift fra 2018.

Fakta om idrettsmiljøet ved HiØ

Høgskolen i Østfold har i dag Idrettsmedisinske testlaboratorium (IMTL) lokalisert ved studiested Fredrikstad. IMTL er primært et laboratorium til bruk for ansatte (forskning) og for studenter (undervisning og prosjektarbeid). Faggruppen ved IMTL er tverrfaglig og satt sammen av fagpersonell og ledelse ved Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for helse- og sosialfag.

IMTL blir benyttet av bioingeniør-, sykepleier- og idrett/kroppsøvingsstudenter. Vitenskapelig personell fra høgskolen bruker laboratoriet til forskning og har undervisning i tilknytning til IMTL. Høgskolen har samarbeid med analyselaboratoriet på Sykehuset i Østfold og Norges Idrettshøgskole sine laboratorier gjennom ulike forskningsprosjekter.

På forespørsel benyttes IMTL til testing av lag og toppidrettsutøvere, mosjonister, røykdykkere, pasientgrupper (eks hjertepasienter) osv

Publisert 14. des. 2016 15:24 - Sist endret 19. juni 2018 13:58