Fikk Formidlingsprisen 2016

- Gjennom sitt arbeid har Tom Heine Nätt klart å sette Høgskolen i Østfold på kartet som en sentral kompetanseaktør innenfor temaet datasikkerhet, sa rektor Hans Blom da han delte ut Formidlingsprisen 2016 under HiØ sitt julebord fredag 25. november.
Tom-Heine-vant-formidlingsprisen-2016.jpg

MOTTOK FORMIDLINGSPRISEN: Rektor Hans Blom delte ut Formidlingsprisen til Tom Heine Nätt fredag 25. november. Foto: Kjell-Ove Kjølaas.

Formidling av forskningsbasert kunnskap til allmennheten er et viktig samfunnsoppdrag for undervisnings- og forskningsansatte ved universiteter og høgskoler.

- Vi på Høgskolen i Østfold ønsker å oppmuntre og legge til rette for at ansatte formidler sitt fag og sin forskning til samfunnet, derfor deler vi hvert år ut en pris for formidling. Gjennom denne prisen vil vi vise at vi verdsetter dette formidlingsarbeidet. Vi håper og tror at utdeling av en slik pris er med på å skape en stimulerende og god kultur for formidling ved høgskolen, sa rektor under prisutdelingen på høgskolens julebord fredag.

- Prisen motiverer til videre arbeid med folkeopplysning

- Jeg synes det er flott at høgskolen også har som en del av sine oppgaver å opplyse folk som ikke er studenter om de temaene vi jobber med. Dette er veldig viktig og noe som samfunnet behøver. Det er jo fantastisk å ha en jobb der arbeidsgiver ikke bare legger til rette for, men også viser at de verdsetter denne typen aktivitet, sier Tom Heine Nätt.

- Spesielt innen datasikkerhet er dette viktig, da det faktisk er ganske få aktører som arbeider med å opplyse vanlige brukere om de farene som er der ute.  Som regel består opplysningen av å omtale helt konkrete saker som ofte alt er er forbi når de når mediene. Derfor er det viktig at vi som utdanningsinstitusjon kan ta en rolle med å bedrive litt opplæring slik at brukere selv blir i stand til å avsløre nye svindler og farer.

- Selve prisen gjør at man blir utrolig motivert til å også fortsette arbeidet med å opplyse folk om temaet datasikkerhet, understreker Nätt.

 Når bredt ut med sitt tema

Rektor kunne opplyse om at ved et søk i mediearkivet Atekst, finner vi 70 treff hittil i år for årets vinner av formidlingsprisen. Treffene er både i lokale medier, i medier fra andre deler av landet og i nasjonale medier. Det er treff i nettaviser, papir-aviser, radio og TV samt i mer fagspesifikke medier.

Tom Heine Nätt har skrevet fagbok om sitt spesialområde sammen med en kollega her på høyskolen. Denne boken er skrevet for folk flest, men holder et faglig nivå som gjør at den er pensumlitteratur for våre egne studenter og vurderes brukt på høgskolenivå i flere sammenhenger. Nätt  driver en blogg og facebookside om samme tema. I tillegg er Nätt godt etablert som ekspert-kommentator innenfor sitt fagfelt. 

- Tom har gjennom sitt formidlingsarbeid klart å gjøre temaet datasikkerhet forståelig og aktuelt for folk flest, fortalte rektor.  

Nominert i landsomfattende konkurranse om beste foreleser

Rektor fortalte videre:

- Tom Heine var en av de nominert til Morgenbladets konkurransen om å bli kåret til en av landets beste forelesere. Hør hva noen av studentene sa som nominerte ham:

”En utrolig god foreleser som gjør selv det tørreste stoffet interessant. Trenger flere forelesere med slike taleevner!”

”Tom Heine klarer å gjøre forelesningen interessant uansett hva tema er, hans brede kompetanse gjør at du blir oppslukt i faget. Med god kommunikasjon med studenten så klarer han å involvere alle studenter uansett kompetanse, han gjør faget så interessant at du glemmer deg helt bort”.

Har satt HiØ på kartet

- Gjennom sitt arbeid har Tom Heine klart å sette HiØ på kartet som en sentral kompetanseaktør innenfor temaet datasikkerhet. Dette er imponerende, tatt i betraktning konkurransen fra andre store nasjonale aktører innenfor feltet. Alt dette, kombinert med den samfunnsnytten arbeidet har, gjør at Tom Heine Nätt er en meget verdig vinner av årets formidlingspris.

- På vegne av høyskolen takker jeg deg for din store og engasjerte formidlingsaktivitet og samfunnsengasjement og ber deg komme opp for å motta diplom, prisen på 10.000 kroner, heder og ære samt applaus, sa rektor avslutningsvis under prisutdeling.

Formidlingsprisen ble i år delt ut for femte gang.

Aktuell lenke:

Prisen for Fremragende forskning ble også delt ut den 25. november. Her er prisvinnerne sammen med forskningsdiretør og rektor. Fra venstre; Anna-Lena Kjøniksen, Øystein Johnsen, Tom Heine Nätt og rektor Hans Blom. Foto: Nina Fredheim. Prisvinnere2016.jpg

Publisert 28. nov. 2016 12:36 - Sist endret 19. juni 2018 13:58