Fikk pris for sitt fremragende forskningsarbeid

Professor Anna-Lena Kjøniksen ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag, mottok fredag 25. oktober Prisen for fremragende forskning.
Anna-Lena-vant-pris.jpg

MOTTOK PRIS FOR FREMRAGENDE FORSKNING: Forskningsdirektør Øystein Johnsen delte ut prisen til Anna-Lena Kjøniksen fredag 25. november. Foto: Kjell-Ove Kjølaas.

- Årets vinner har lagt ned betydelig arbeid i å bygge opp forskningsmiljø og infrastruktur ved sin avdeling ved HiØ. Hun har vært ansatt ved HiØ siden 2012. I løpet av den korte tiden har hun etablert en betydelig prosjektportefølje og en forskningsgruppe som publiserer forskning på høyt internasjonalt nivå, sa høgskolen forskningsdirektør Øystein Johnsen under prisutdelingen på Høgskolen i Østfold fredag 25. november.

Fornøyd prisvinner

- Det er veldig hyggelig å få Prisen for fremragende forskning. Jeg synes det er flott at HiØ har opprettet en slik pris, i og med forskning er en av høgskolens hovedoppgaver, sier professor Anna-Lena Kjøniksen.

- Prisen viser at Høgskolen i Østfold verdsetter arbeidet med forskning på høyt nivå og er en viktig anerkjennelse for den jobben man gjør, sier Kjøniksen.

Kjøniksen tror Prisen for fremragende forskning er et viktig bidrag for å synliggjøre for omverdenen og internt, forskning som gjøres på høyt nivå ved HiØ. Hun synes også det var positivt at det var en ekstern vurderingskomite som valgte vinneren.

Holder høyt tempo

- Anna-Lena Kjøniksen veileder for tiden 7 stipendiater. Fire av stipendiatstillingene har hun skaffet til veie gjennom eksternfinansierte prosjekter som hun leder. Kjøniksen publiserer aktivt i tidsskrifter med høy prestisje, sa Johnsen.

Det kom også frem i talen at  Anna-Lena har et utbredt nasjonal og internasjonal samarbeid, både gjennom forskningsprosjekter og internasjonal publisering. Hun har flere ganger vært invitert foredragsholder på store internasjonale symposier, noe som understreker at hun er internasjonalt synlig og setter HiØ på kartet.

Skiller seg ut

I følge utvelgelses-komiteen skiller Anna-Lena Kjøniksen seg klart ut fra de andre nominerte kandidatene. Dette er begrunnet i kandidatens faglige prestasjon gjennom vitenskapelig publikasjoner, oppbygging av forskningsinfrastruktur, initiering av forskningsprosjekter og internasjonal synlighet. Komiteen har også lagt merke til at det er hentet inn eksterne midler til studentaktiv forskning.

Lover godt for fremtiden

- Tatt i betraktning at Anna-Lena Kjøniksen har bygget opp et framragende forskningsmiljø i løpet av den korte tiden hun har vært ansatt ved HiØ, er det svært sannsynlig at denne utviklingen vil fortsette og at professoren også i fremtiden vil ha stor betydning for forskningsmiljøet ved HiØ, sa Johnsen.

Komiteen vurderer alle tre nominerte kandidater, professorene Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Anna-Lena Kjøniksen og Ricardo Colomo-Palacios som svært gode kandidater for prisen for fremragende forskning. De nominerte kandidater har alle bidratt betydelig til utvikling av forskningen ved HiØ.

Komiteen som vuderte de nominerte bestod av:

  • Professor Achim Kohler, NMBU
  • Førsteamanuensis Grete Grindal Patil, NMBU
  • Dr. Ragnhild Solheim, forsknings- og innovasjonsdirektør, NMBU

Aktuelle lenker:

Formidlingsprisen ble også delt ut den 25. november. Her er prisvinnerne sammen med forskningsdiretør og rektor. Fra venstre; Anna-Lena Kjøniksen, Øystein Johnsen, Tom Heine Nätt og rektor Hans Blom. Foto: Nina Fredheim.

Prisvinnere2016.jpg

Publisert 28. nov. 2016 14:13 - Sist endret 19. juni 2018 13:58