Fortellinger om Samisk kultur og historie

FOREDRAG. Norden er befolket av et urfolk som gjennom alle tider har levd tett med innvandrere. Underveis i historien ble det samiske folket betraktet som marginalt – som «de andre».
Foredragsillustrasjon__Anna_Lydia.png

Fotoillustrasjon: Omslag av boka Visions of Sápmi.

Tidligere studier og oppfatninger av ‘det samiske’ har ofte vært styrt av eksotisme eller kolonialisme. Viljen til å se og forstå mangfoldet i det samiske har vært lite tilstede –den lange historien, ulike kulturuttrykk og tankemåter har ofte vært ignorert og oversett.

Anna Lydia Svalastog vil i dette foredraget fortelle om innholdet i boken hun er medforfatter på: Visions of Sápmi, som er en rikt illustrert, nordisk antologi om samisk kultur og historie.

Boken har som intensjon å løfte frem noe av rikdommen i denne store, fellesnordiske samiske kulturen og kunsten.

Foredrag på Litteraturhuset i Fredrikstad
Mandag 5. desember 2016
Klokken : 19:00 - 20:00
Pris: Gratis
Sal: Egalia
Arrangør: Høgskolen i Østfold

Anna Lydia Svalastog er professor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. Svalastog er en religionsviter med bakgrunn i etnologi og folkloristikk/kulturhistorie. Hun har vært særlig interessert i sammenhengen mellom individ og samfunn, mellom offisielle og innoffisielle tradisjoner og organisasjoner.

Se faglig profil

Publisert 29. nov. 2016 09:43 - Sist endret 19. juni 2018 13:58