Gir bort lyden av Fredrikstad

Akademi for scenekunst avslutter eget 20-årsjubileum med å gi Fredrikstad by en 450-årsgave.
Sxip Shirey (bildet)har laget en tredelt, musikalsk komposisjon som en gave til Fredrikstad by.

Tidligere i høst markerte Akademi for scenekunst sitt jubileum med en imponerende festival som rommet hele 40 ulike arrangementer og varte i flere dager. Festivalen fikk navnet The House & The Lights. Nå i desember kommer andre og siste del av jubileet. Og denne gangen sørger de for å sette lyd på hele byen.  

Klokken 13.00 den 3. desember fremføres det sang av et såkalt spissrotgang»-kor i Torvgaten i Gamlebyen. En knapp time senere (13.45) kan publikum oppleve tre sangere, utstyrt med megafoner og plassert på henholdsvis Grunnmurede og Isegran, som fremfører musikk på tvers av Glomma.

En gave til byen

Det er komponist og underviser ved Høgskolen i Østfold/Akademi for scenekunst,  Sxip Shirey som har laget en tredelt, musikalsk komposisjon som en gave til Fredrikstad by i forbindelse med 450-årsjubileet. Verket er en direkte respons til selve byen og musikeren har hentet inspirasjon fra nettopp bygatene, elva og Gamlebyen. Verket består av melodier for hver av disse atmosfærene.

Shirey har utforsket temaet "koselig", som på engelsk kan oversettes til "cosy". Men dette har egentlig ikke en helt tilsvarende betydning og rommer ikke de samme kvalitetene som det norske begrepet. I et kaldt klima, hvor dagene er korte må mangelen på sollys erstattes med noe varmt og nærende - som familie, venner og et hjem. Shirey forstår "koselig" som "sola du skaper deg selv".
Det tre musikkstykkene som fremføres offentlig den 3. desember er skrevet rundt begrepet "koselig" i en norsk vinter.

Middelaldersk korsang

Fremføringen inne i Gamlebyen er det et såkalt «spissrotgang-kor»som står for. Dette er kor sammensatt av to rekker med utøvere som synger parvis til hverandre. Publikum kan vandre mellom sangerne. Hvert par synger en kort musikalsk strofe og hvert medlem av paret synger bare en frase av det musikalske uttrykket før den andre tar neste frase. På denne måten vil den melodiske linjen sprette frem og tilbake mellom utøverne. Teknikken er kjent som "hocketing" og var en del av middelalderens korsang. Shirey har samarbeidet med skuespillerstudentene ved Akademi for Scenekunst om utvikling av tekst og melodiske ideer. Lokale kormedlemmer og frivillige er også invitert til å bli på framføringen.

De tre komposisjonene som fremføres den 3. desember er tenkt koblet sammen av mennesker som vandrer til fots med klokker eller bjeller fra rådhuset i sentrum til Gamlebyen og slik kobles de tre musikalske elementene og stedene sammen i én opplevelse. Te og vafler blir servert ved avslutning av seansen. Mer om Sxip Shirey her.

Lyssetter byen langs elven

Den 3.desember vil byens innbyggere også kunne få med seg prosjektet „Temporary Beacons“. Fra 01.00 til 23.00 vil fire lystårn på hjul bli utplassert på ulike steder langs elven til ulike tidspunkter gjennom hele dagen. Publikum vil kunne få et overblikk av lyskunsten ved å stå på gangbrua, der man vil kunne se alle lyspunktene nedover og oppover elven. Man kan også oppleve det ved å reise med byferga eller bare ved å spasere langs elven. Enten vil man kunne se lysene direkte, eller lyset som reflekterer i elven.

Beacons.png

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kunstneren Jakob Oredsson og scenografistudentene på Akademi for scenekunst. Oredsson omtaler prosjektet slik:

“This is a project for Fredrikstad. A project which celebrates the presence of the academy in the city in terms of the past, the present and the future. It will emphasise the ongoing relationship between the academy and the city. The project accentuates characteristics and qualities of the city, simultaneously giving and taking, paying tribute to and challenging the existing. Temporary Beacons will add one more story to the memories of the relationship between Fredrikstad and the NTA.” Mer om Jakob Oredsson her.

Relevante saker:

Scenekunst i fire dager
- Man blir en tusenkunstner
Akademiet markerer 20 år med egen festival!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere i høst markerte Akademi for scenekunst sitt jubileum med en imponerende festival som rommet hele 40 ulike arrangementer og varte i flere dager. Festivalen fikk navnet The House & The Lights. Nå i desember kommer andre og siste del av jubileet. Og denne gangen sørger de for å sette lyd på hele byen.  

 

Fem ganger i løpet av den 3. desember vil nemlig publikum kunne høre er spesialskrevet musikalsk verk fra klokketårnet i byens rådhus. Dette spilles både 09.00,12.00, 15.00, 18.00 og 21.00.
Klokken 13.00 samme dag fremføres det sang av et såkalt spissrotgang»-kor i Torvgaten i Gamlebyen. En knapp time senere (13.45) kan publikum oppleve tre sangere, utstyrt med megafoner og plassert på henholdsvis Grunnmurede og Isegran, som fremfører musikk på tvers av Glomma.

 

En gave til byen

 

Det er komponist og underviser ved Høgskolen i Østfold/Akademi for scenekunst,  Sxip Shirey som har laget en tredelt, musikalsk komposisjon som en gave til Fredrikstad by i forbindelse med 450-årsjubileet. Verket er en direkte respons til selve byen og musikeren har hentet inspirasjon fra nettopp bygatene, elva og Gamlebyen. Verket består av melodier for hver av disse atmosfærene.

 

Shirey har utforsket temaet "koselig", som på engelsk kan oversettes til "cosy". Men dette har egentlig ikke en helt tilsvarende betydning og rommer ikke de samme kvalitetene som det norske begrepet. I et kaldt klima, hvor dagene er korte må mangelen på sollys erstattes med noe varmt og nærende - som familie, venner og et hjem. Shirey forstår "koselig" som "sola du skaper deg selv".

Det tre musikkstykkene som fremføres offentlig den 3. desember er skrevet rundt begrepet "koselig" i en norsk vinter.

 

Middelaldersk korsang

 

Fremføringen inne i Gamlebyen er det et såkalt «spissrotgang-kor»som står for. Dette er kor sammensatt av to rekker med utøvere som synger parvis til hverandre. Publikum kan vandre mellom sangerne. Hvert par synger en kort musikalsk strofe og hvert medlem av paret synger bare en frase av det musikalske uttrykket før den andre tar neste frase. På denne måten vil den melodiske linjen sprette frem og tilbake mellom utøverne. Teknikken er kjent som "hocketing" og var en del av middelalderens korsang. Shirey har samarbeidet med skuespillerstudentene ved Akademi for Scenekunst om utvikling av tekst og melodiske ideer. Lokale kormedlemmer og frivillige er også invitert til å bli på framføringen.

 

De tre komposisjonene som fremføres den 3. desember er tenkt koblet sammen av mennesker som vandrer til fots med klokker eller bjeller fra rådhuset i sentrum til Gamlebyen og slik kobles de tre musikalske elementene og stedene sammen i én opplevelse. Te og vafler blir servert ved avslutning av seansen.

 

Mer om Sxip Shirey her.

 

 

Lyssetter byen langs elven

Den 3.desember vil byens innbyggere også kunne få med seg prosjektet „Temporary Beacons“. Fra 08.00 til 23.00 vil fire lystårn på hjul bli utplassert på ulike steder langs elven. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kunstneren Jakob Oredsson og scenografistudentene på Akademi for scenekunst. Oredsson omtaler prosjektet slik:

“This is a project for Fredrikstad. A project which celebrates the presence of the academy in the city in terms of the past, the present and the future. It will emphasise the ongoing relationship between the academy and the city. The project accentuates characteristics and qualities of the city, simultaneously giving and taking, paying tribute to and challenging the existing. Temporary Beacons will add one more story to the memories of the relationship between Fredrikstad and the NTA.”

Mer om Jakob Oredsson her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 29. nov. 2016 14:42 - Sist endret 19. juni 2018 13:58