Grønt lys for mastergrader i lærerutdanning

Høgskolen i Østfold har fått godkjent sine søknader om femårige masterbaserte lærerutdanninger. – Dette er en gledens dag for Høgskolen i Østfold, sier rektor Hans Blom.
Hans-Blom_654.jpg

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom, er glad for akkrediteringen av mastergradene i lærerutdanning. Foto: HiØ.

- Vi kan allerede fra høsten 2017 tilby de nye grunnskolelærerutdanningene med masterfordypning i norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk både på 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn samt tysk på 5. – 10. trinn, forteller rektor.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som har akkreditert utdanningene.

– Takket være en genuin interesse og til tider ekstremt stor arbeidsinnsats fra våre ansatte, lyktes Høgskolen i Østfold i å vise at vi kan levere de nye femårige masterbaserte lærerutdanningene. Det er et godt bevis på at vi har dyktige fagansatte på HiØ som både evner å levere god undervisning og som kan vise til solid forskning innen sine fagområder.

– Dette viser også at vi har stor kompetanse i vår administrasjon med hensyn til hva som må til for å få de nye lærerutdanningene akkreditert, kommenterer rektor.

Omfattende søknadsprosess

Utarbeidelsen av det faglige grunnlaget og selve søknaden til NOKUT har vært organisert som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av rektor, prorektor, høgskoledirektør og studie- og forskningsdirektør. Prosjektet har involverte to av høgskolens fagavdelinger: Avdeling for lærerutdanning (LU) og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS). Faglig prosjekteier har vært dekan Unni Hagen ved LU og prosjektleder har siden 6. juni vært studiedirektør Beth Linde.

Larerutdanning5arig.jpg

Følgende medarbeidere har vært sentrale i utarbeidelsen av søknadene, fra venstre: Camilla Bjørke, Gro Telhaug, Christian Bjerke, Beth Linde, Åshild Søfteland, Benthe Kolberg Jansson, Karen Patrick Knutsen og Brit Wenche Svenhard. Andre sentrale medarbeidere som ikke til stede da bildet ble tatt: Lena Tolfsen, Odd Tore Kaufmann, Marianne Maugesten, Berit Grønn, Kari Spernes og Kjersti Berggraf Jacobsen. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

– Arbeidet med søknadene har vært spesielt krevende fordi rammebetingelsene gitt av Kunnskapsdepartementet for de nye lærerutdanningene ikke kom på plass før i siste liten, og tidsfristene har vært meget korte, sier prosjektleder Beth Linde.

Veien videre

Høgskolestyret vil torsdag 23. november vedta studieporteføljen ved HiØ for studieåret 2017/2018, og innstillingen fra styrets sekretær er at de nye grunnskolelærerutdanningene starter opp fra høsten 2017. Det skal også formelt søkes Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet.

Tilsynsrapportene vil bli elektronisk tilgjengelige fra nettsiden til NOKUT

Dette innebærer de nye mastergradene i lærerutdanningene

De to grunnskolelærerutdanningene følger Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene 1.- 7. trinn og 5. - 10. trinn og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1 - 7 og 5 -10. Dette innebærer at de som søker master i grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, har følgende muligheter:

  • Master i grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn er en integrert femårig grunnskolelærerutdanning med mulighet til å velge norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk som masterfag
  • Master i grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn er en integrert femårig grunnskolelærerutdanning med mulighet til å velge norsk, matematikk, engelsk, tysk og profesjonsrettet pedagogikk som masterfag

 

Publisert 23. nov. 2016 15:02 - Sist endret 19. juni 2018 13:59