Helserett via nett

Denne uka var det studiestart for «Helserett og saksbehandling» ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag.
VIDEREHelseRettNettstudium.jpg

FULLSATT VED OPPSTART: På bildet Carina Holm og fagansvarlig Lasse Johnsen fra HiØ VIDERE sammen med studentene Monica Ramse, Greiner Isufi og Annhild Rikardsen Nedrefjord. Foto: Bård Halvorsen.

Betalingsstudiet er delvis nettbasert og har et omfang på 30 studiepoeng. 

Dette studiet er nr. 23 i rekken av studier med oppstart høsten 2016 som administreres av HiØ VIDERE.

– Studiet hadde 58 søkere til 35 studieplasser, sier Carina Holm. Hun administrerer studiet ved HiØ VIDERE, som er høgskolens enhet for eksternfinansiert etter- og videreutdanning.

Helserett og saksbehandling

• Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller f.eks. ved NAV.
• Gjennom dette studiet utvikler studenten kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren.
• Studenten får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Mulig å kombinere jobb og studier

Helserett og saksbehandling er et delvis nettbasert betalingsstudium, som gir 30 studiepoeng og har en oppstartsamling på 2 dager ved studiested Fredrikstad.
Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Det betyr at man kan kombinere jobb og studier, uavhengig av bosted.
Denne uka begynte for eksempel Annhild Rikardsen Nedrefjord på dette studiet, og hun er bosatt i Karasjok i Finnmark.

Neste anledning for å søke studiet er i vårsemesteret 2017.

Aktuelle lenker:

Helserett og saksbehandling
HiØ VIDERE

Publisert 15. sep. 2016 14:45 - Sist endret 19. juni 2018 13:59