HiØs forskningsenhet

Høgskolen i Østfold har nå etablert en forskningsadministrativ enhet. Den ledes av forskningsdirektør Øystein Johnsen, som ble ansatt 5. september 2016.
Bilder viser de fire personene i høgskolens nye forskningsadministrative enhet

FØRSTE MØTE: 16. september samlet HiØs forskningsadministrative enhet fra venstre Kjell Ove Kjølaas, Adun Amundsen, Øystein Johnsen og Else Norheim. (Foto: Bård Halvorsen)

I tillegg til biblioteket er Audun Amundsen og Kjell Ove Kjølaas tilknyttet denne enheten.

En tar dessuten sikte på å rekruttere enda to personer.

Den forskningsadministrative enheten vil ha ansvar for:

  • å bidra til utvikling av høgskolens overordnede forskningsstrategi
  • administrativ tilrettelegging, koordinering og oppfølging av høgskolens FoU-virksomhet, og rapportering av høgskolens aktivitet innen området
  • å ta initiativ til, og utvikle gode relasjoner til forskningsfinansierende organer og forskernettverk i inn og utland
  • administrativt ansvar for resultatrapportering
  • formidle informasjon om aktuelle forskningsprogrammer og finansieringsordninger, herunder veiledning på søknadsprosedyrer og støtte til søknadsarbeid
  • sekretærfunksjon for høgskolens sentrale FoU-utvalg
  • sammen med bibliotekleder utvikle bibliotekets rolle med særlig henblikk på god forskningsstøtte
Publisert 20. sep. 2016 00:00 - Sist endret 21. sep. 2016 12:34