Historiske masterstudenter

Akademi for scenekunst har uteksaminert sitt aller første kull med masterstudenter i scenografi. Studiet er en del av et større «masterløft» ved Høgskolen i Østfold.
Masteravslutning_akademiet_2016.jpg

MESTERLIG GJENNOMFØRT: Stolte masterstudenter kan smile bredt etter at de har gjennomført masterprogrammet i scenografi ved Akademi for scenekunst. Studentene Marie de Testa (f.v.), Hazel Barstow, Tamme Maret og Alejandra Mendez Ramirez her sammen med kunstnerisk leder Serge von Arx og høgskolens rektor Hans Blom (t.h.). Masterstudent Jan Hustak var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ann-Kristin Johansen.

TEKST: Ann-Kristin Johansen og Nina Fredheim.

Januar 2015: Fem ferske studenter ankommer Akademi for scenekunst for å starte på det rykende ferske masterprogrammet i scenografi. Akademiets første masterkull er nøye håndplukket og satt sammen av studenter som har kommet ens ærend fra land som Estland, Costa Rica, Mexico og Tsjekkia for å ta fatt på det som da var Skandinavias første studietilbud innen fagområdet scenografi på masternivå.

Desember 2016: Masterkullet feires med latter, smil og tårer i en høytidelig markering i Akademiets dansesal. Vitnemålet de overrekkes av høgskolens rektor Hans Blom bekrefter at de er ved veis ende etter et knalltøft masterløp med vidt forskjellige scenografiprosjekter på teaterscener, museer og utstillingsarenaer i både inn- og utland.

Banebrytende kunstutdanning

– Dette er det viktigste øyeblikket i min akademiske karriere, sa en tydelig stolt kunstnerisk leder for scenografiprogrammet professor Serge von Arx.

Akademiets masterprogram er basert på eksperimentelle, kunstneriske laboratorier og produksjoner, samt undervisning i teori og metode. Det siste semestret er dedikert til ferdigstillelse av selve masteroppgaven som er en kunstnerisk produksjon realisert på grunnlag av samarbeidsavtaler med høgskolens samarbeidspartnere.

Scenografiprofessoren la ikke skjul på at det nybrottsarbeidet som masterprogrammet representerer, har dannet grunnlaget for en interessant diskusjon.

– Høyere kunstutdanning, er det en motsetning i seg selv? Og hva kan en høyere kunstutdanning være? Vi har selvfølgelig diskutert det, røpet Arx.

De to siste årene har han jobbet tett med masterkullet og fulgt utviklingen fra deres første utkast til et mastertema («master thesis» red.anm.) og frem til realiseringen av det kunstneriske prosjektet.

Arbeidet med det aller første masterkullet har vært en vekker også for von Arx som kunstnerisk leder.

 – Det blir stadig klarere for meg at det handler om å skape potensiale. Det handler ikke om å si hvordan ting skal være, men å åpne opp for muligheter, sa han. 

Høgskolen med «masterløft»

– Det var et stort løft for Høgskolen i Østfold å få akkreditert og lansert det første masterstudiet ved Akademi for scenekunst, sa rektor Hans Blom i sin tale under vitnemålsseremonien for masterstudentene.

– Ansatte ved Akademi for scenekunst har i mange år vist at de er i stand til å skape noe nytt og samtidig opprettholde høy kunstnerisk kvalitet, til tross for at det er en liten enhet.

Rektor sa videre at Akademiet har utmerket seg som en nyskapende kunstinstitusjon både nasjonalt og internasjonalt som tiltrekker seg dyktige studenter og ansatte.

HiØ har hatt en god vekst i antall mastergrader de siste årene. Siden 2012 og opp til i dag, har antall mastergrader økt fra syv til tretten.

– Over nyttår søker vi om å få godkjent ytterligere to mastergrader, en innen energiteknologi ved ingeniøravdelingen og en innen performative praksiser ved Akademiet kan rektor fortelle.

Åpner flere dører mot arbeidslivet

Rektor Hans Blom tror flere dører åpner seg for kandidater med en mastergrad, og er glad for at studentene ikke må ut av fylket for å få kompetanseløftet.

– Vi er glade for å kunne tilby studenter hos oss muligheten til å fordype seg ytterligere i sitt fagfelt uten å måtte søke seg til en annen institusjon et annet sted i landet, sier han. 

På Høgskolen i Oslo og Akershus har det nylig vært gjennomført en undersøkelse blant uteksaminerte mastekandidater. Undersøkelsen viser at 95 prosent mener en masterutdanning er relevant for arbeidslivet. De fleste av kandidatene ved de 23 masterstudiene oppgir at de får mer aktuell jobb etter å ha tatt en master.

– For HiØ er det viktig å kunne utdanne masterkandidater som samfunnet trenger, dette er en del av vårt samfunnsoppdrag, kommenterer rektor.

Rekordmange søkere støtter mastersatsingen

HiØ hadde i år rekord i antall søkere til lokalt opptak med en oppgang på hele 54 prosent. Dette opptaket inkluderer alle høgskolens masterstudier, samt påbyggingsstudier, videreutdanninger, Praktisk-pedagogisk utdanning, studier ved Akademi for scenekunst samt spesialordninger for ingeniørutdanning.

– Vi hadde en økning i søkertall til de fleste masterutdanninger i 2016. Økningen viser at det er interesse og behov for våre studietilbud på masternivå og at vårt «masterløft» er et viktig bidrag til kompetanseheving både i Østfold og samfunnet for øvrig.

– I tillegg til at det kommer studentene til gode, styrker mastersatsingen oss som en akademisk arbeidsplass. Vi øker evnen til å beholde dyktige ansatte og muligheten til å rekruttere ny og verdifull kompetanse, sier Blom.

Starter opp nye mastergrader i lærerutdanning høsten 2017

I november i år fikk HiØ godkjent sine søknader om nye mastergrader i lærerutdanning.

– Allerede høsten 2017 tilbyr vi de nye grunnskolelærerutdanningene med masterfordypning i norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk både på 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn samt tysk på 5. – 10. trinn, sier rektor.

En unik master i sykepleie

Tidligere i høst fikk høgskolen godkjent sin søknad om en master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. Dette er den første profesjonsspesifikke masteren for sykepleiere som tilbys i Østfold.

– Avdeling for helse- og sosialfag tilbyr i dag et svært populært bachelorstudium i sykepleie som kan vise til gode søkertall, men har frem til nå ikke kunnet tilby studier som dekker både lavere- og høyere grad innen sykepleiefaget. Mastergradsstudiet som nå tilbys, er blant annet et resultat av et ønske om å kunne gi et sammenhengende utdanningstilbud i gradsstrukturen, forteller Blom.

Mastergrader ved Høgskolen i Østfold

 

Publisert 12. des. 2016 09:49 - Sist endret 19. juni 2018 13:59