Hvor går grensene for kritisk mediegranskning?

FORSKNINGSDAGENE 2016: Førsteamanuensis Elin Strand Larsen og journalist Trygve Aas Olsen diskuterer medias makt og rolle i samfunnet.
Medietrykk

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Vil du lære mer om kritisk journalistikk og hvor grensene bør gå? Bli med på frokostmøte på Litteraturhuset i Fredrikstad torsdag 22. september. Det blir servering av kaffe og enkel frokost fra kl 08.00. Foredragene starter kl. 08.15.

Elin Strand Larsens underviser i retorikk, PR og journalistikk ved bachelorstudiet i Internasjonal kommunikasjon, Høgskolen i Østfold. Hennes doktorgradsstudie viser at et intenst medietrykk etterfulgt av politiske skandaler, oppleves svært belastende. I forbindelse med studien intervjuet hun åtte skandinaviske politikere, blant annet Gerd-Liv Valla, Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa, som opplevde å få en massiv medieomtale på grunn av lovovertredelser eller brudd på moralske normer. Larsens doktoravhandling har tittelen «Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier».

Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og har mange års erfaring som journalist. Han forteller om journalister som løper etter samme bytte - og hvorfor det kan være kritikkverdig.

Her finner du lenke til arrangementet på Facebook

ElinStrandLarsen2016WEB2

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Elin Strand Larsen.

trygve-aas-olsen

Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen.

Publisert 17. sep. 2016 00:00 - Sist endret 19. juni 2018 13:59