Lokale lønnsforhandlinger

Årets lokale forhandlinger er nå i gang. Ansatte som aktivt bidrar til å nå høgskolens mål, inviteres til å søke om justeringer i de lokale forhandlingene. Frist for å fremme krav er 28. september.
PersonalNytt.gif

Hvem kan søke

Ble du ansatt før 1. juli i år, har du anledning til å søke om justeringer i lokale forhandlinger. Midlertidig ansatte og ansatte i lønnet permisjon skal ivaretas ved de lokale forhandlingene.

Hvem blir prioritert

Lønnskravene vil bli vurdert i forhold til de fastsatte kriteriene nedenfor. Det er viktig at ditt krav begrunnes ut fra disse kriteriene.

I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger som bidrar til

 • god undervisnings- og formidlingskvalitet
 • eksterne forskningsinntekter
 • ny og aktuell forskning
 • gode nettverk og forskningsprosjekter
 • økt synlighet regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • egen innsats for et godt internt samarbeid og felleskap i og mellom avdelinger

I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i tekniske- administrative stillinger som bidrar til

 • gode og effektive prosesser av høy kvalitet
 • god teknisk og administrativ støtte
 • målrettet kompetanseutvikling
 • et godt internt samarbeid og felleskap

Lønn kan i særlige tilfeller, for alle arbeidstakergrupper/stillingskoder, benyttes som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig og kritisk kompetanse

 • til konkurranseutsatte fagområder
 • for å oppfylle gjeldende kompetanse- og akkrediteringskrav
 • til høgskolens satsingsområder

I tillegg har høgskolestyret, etter innspill fra tillitsvalgte, gitt signaler om at ansatte som i sin stilling er tillagt et særskilt fag- eller koordineringsansvar kan prioriteres. Dette gjelder for både UF-faglige og tekn./adm. ansatte.

Frist for å fremme krav i årets lokale forhandlinger: 28. september

Mer informasjon

Mer informasjon om lokale forhandlinger, tidsplan og kravskjema finner du her:

Publisert 20. sep. 2016 00:00 - Sist endret 26. sep. 2016 08:54