Møte i høgskolestyret 13.03.2018

Neste høgskolestyremøte avholdes ved Studiested Halden 13.03.2018
NCE-Remmen.jpg

Følgende saker skal tas opp i møtet:

Sakskart

  • Rektors fem minutter

Vedtakssaker

4/18 Godkjenning av protokoller fra møtene med høgskolestyret - 14.12.2017 - 08.02.2018
5/18 Årsrapport og regnskap for Høgskolen i Østfold 2017
6/18 Årsrapport fra AMU 2017 
7/18 Orientering om høgskolens retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering
8/18 Forslag til ett fagområde for ph.d.-satsing ved Høgskolen i Østfold
9/18 Skikkethetsvurdering i høyere utdanning - årsrapport for Høgskolen i Østfold 2017
10/18 Årsmelding - saker behandlet i klagenemnda og skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold 2017
11/18 Referat fra avdelingsstyrene
12/18 Unntatt offentligheten iht.: Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2

Eventuelt

Saksdokumentene kan som vanlig leses på de nye sidene til alle høgskolens utvalg: http://utvalg.hiof.no

Publisert 6. mars 2018 00:00 - Sist endret 6. mars 2018 09:39