Nye stipendiater

Tre av årets nye stipendiater ved Høgskolen i Østfold presenterte i dag sitt forskningsarbeid på seminaret om ”Skole, kunnskap og læring” (SKuL).
Bildet viser Unni Hagen, dekan ved Avdeling for lærerutdanning sammen med årets nye stipendiater San

PÅ HiØs 3. SKUL-SEMINAR – fra venstre: Unni Hagen, dekan ved Avdeling for lærerutdanning sammen med årets nye stipendiater Sanna Forsström, Hege Mandt og Linda Evenstad Emilsen. Foto: Bård Halvorsen

Høgskolen i Østfold har ”Kunnskapsutvikling for 5-årig lærerutdanning” som ett av sine tre faglige satsingsområder.

I den anledning var flere av høgskolens forskere i dag samlet til SKuL-seminar i Halden.

HildeAfdalSKuLseminar2016.jpg

– Målet for vårt arbeid er å få til mer forskning og publisering, samt å øke antallet søknadsprosesser, innledet førsteamanunsis Hilde Afdal. Hun leder HiØs arbeidsgruppe som skal vurdere høgskolens kunnskapsprosesser i forhold til grunnskoler og grunnskolelærerutdanningene framover.

I den anledning fikk dagens seminardeltakere først en fersk oppdatering på hvor langt høgskolens stipendiater har kommet i sitt forskningsarbeid.

HegeMandtSKuLseminar2016.jpg
Stipendiat Hege Mandt fortalte om sitt forskningsarbeid ”Å bli en god matematikklærer”, hvor hun blant undersøker hvordan studenter definerer sin rolle som matematikklærer.

SannaForsstromSKuLseminar2016.jpg
Stipendiat Sanna Forsström forsker på ”Programmering i matematikkundervisning” og vil se nærmere på om programmering kan bli et verktøy og en motivasjonsfaktor i framtidig undervisning om algebra/matematikk – også for elever som henger etter faglig. Etter framleggene var det rom for spørsmål og kommentarer fra salen, hvor det ble reflektert omkring videre pedagogiske utfordringer – i formiddag bl.a. om ”hvilke mål settes for læringen” og ”hva lærer elevene egentlig”.

Programmet for SKuL-seminaret 15. desember 2016

09.15-09.45: «Å bli en god matematikklærer» v/ Hege Mandt (Stipendiat matematikk didaktikk)
09.45-10.15: «Programmering i matematikkundervisning» v/ Sanna Forsström (Stipendiat matematikkdidaktikk og programmering)
10.30-11.00: «Flerspråklige barn og andrespråksinnlæring» v/Linda Evenstad Emilsen (Stipendiat i norsk)
11.00-11.30: «Vilje, men ikke handlingskraft – skolelederes forståelse for og inkludering av tospråklige lærere i skolens læringsfellesskap» v/Kari Spernes og Hilde Fjeld
12.00-12.30: «Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk» v/Marianne Maugesten og Monika Nordbakke
12.30-13.00: «Språkdidaktikeren som rollemodell» v/Gro Anita Myklevold og Camilla Bjørke
13.00-13.30: «The Academy of Nordic Schoolleadership» v/ Roger Sträng
13.30-14.00: Oppsummering og avslutning

Publisert 15. des. 2016 14:44 - Sist endret 19. juni 2018 13:59