Omsorgsprosjekt har gitt mer fornøyde sykehjemsbeboere

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Iddebo sykehjem i Halden har gitt mer fornøyde sykehjemsbeboere.
Iddebo_sykehjem_foto_SteinarO.Ostli.jpg

OMSORG: Hjelpepleier Camilla Tynelius spør beboer Synnøve Gustavsen om det er noe hun trenger. Foto: Steinar Omar Østli, Halden Arbeiderblad.

Prosjektet er nylig presentert med en poster under Sykepleierdagene i Stockholm. Plakaten vant pris for beste vitenskapelige poster på konferansen.

– Det er flott at et lokalt samarbeidsprosjekt legges merke til også utenfor landets grenser, sier førsteamanuensis og leder av forskningsprosjektet, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, ved Høgskolen i Østfold.

Lytter til pasientenes behov

– Hensikten med prosjektet var å teste ut personsentrert omsorg gjennom fire ulike intervensjoner ut fra hva pasientene i en tidligere kartleggingsundersøkelse mente var viktig for deres opplevelse av kvalitet i helsetjenesten, forteller Grøndahl.

Følgende fire tiltak ble gjort:

  • «En-til-en kontakt» mellom pasient og pleier i 30 minutter to ganger ukentlig
  • Det ble gitt informasjon om hvem som var ansvarlig pleier på hver vakt
  • Det ble gitt informasjon om endringer i medikamenter
  • Det ble gitt informasjon om juridiske rettigheter

Dette ble systematisk gjennomført med 41 pasienter i 12 måneder ved Iddebo sykehjem.

– Vi ser TV med dem, tar et glass vin eller bare holder dem med selskap

I et intervju i Halden Arbeiderblad 3. desember sier avdelingssykepleierne følgende:

– Det dreier seg om omsorg én til én i 30 minutter to ganger i uka. Det vil si at vi banker på hos dem som bor her, og bruker tid sammen med dem, forteller avdelingssykepleierne.

– Da gjør vi det beboerne selv har lyst til, og det kan være mye forskjellig. Noen ganger ser vi på TV sammen, mens andre ganger diskuterer vi ting. Noen tar seg også et glass vin eller en liten konjakk om kvelden, og da kan vi holde dem med selskap med en kopp kaffe, forteller de videre.

Videre skriver H-A at sykepleierne sier at tilbakemeldingene fra både de ansatte og beboerne, er entydige. Det er gjennomført spørreundersøkelser før og etter at prosjektet ble satt i gang, og resultatene er svært gode.

Vigdis A. Grøndahl fra HiØ kan bekrefte resultatene.

– Utsagnene; ”Personalet viser engasjement”, ”Personalet behandler meg med respekt”, ”Jeg får best mulig medisinsk oppfølging og/eller behandling” og ”Det er en trivelig atmosfære på avdelingen”, skåret langt høyere etter vi hadde gjennomført prosjektet ved Iddebo sykehjem, forteller hun.

Rutiner styrer ofte hverdagene på sykehjem

– I personsentrert omsorg ligger grunnlaget for å se pasienten som en likeverdig partner når pleie og behandling i sykehjem skal planlegges, utvikles og gjennomføres. Kvaliteten på helsetjenestetilbudet til pasienter i sykehjem viser svakheter, sier Grøndahl.

– Studier viser at det er en motsetning mellom hva ledere hevder blir prioritert og hva som faktisk prioriteres. Ledere sier ofte at det utøves person-sentrert omsorg, men forskning indikerer at rutiner styrer hverdagen i sykehjem, forteller hun.   

Deltakere i prosjektet

Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Liv Berit Fagerli og Ann Karin Helgesen ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved HiØ har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Halden kommune og Iddebo sykehjem ved avdelingslederne Anne Gerd Mathisen og Helena Johansson.

Resultatene fra prosjektet har vært presentert flere steder i 2016:

  • 9th Geneva conference on person-centered medicine arrangert av International College of Person-Centered Medicine (ICPCM)
  • Norsk Sykepleierforbunds (NSF) regionkonferanse
  • Sykepleiekongressen arrangert av Norsk Sykepleier Forbund
  • Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold arrangert av Fylkesmannen i Østfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Østfold
  • Sjuksköterskedagarna i Stockholm arrangert av Svensk sykepleierforbund der prosjektgruppen fikk prisen for beste vitenskapelige poster

Prosjektet er under stadig utvikling og videreføres nå ved HiØ i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Hedmark og Nord Universitet ved flere sykehjem i Hedmark og Nordland fylke.

– Det aller hyggeligste resultatet er likevel det at avdelingene ved Iddebo sykehjem i Østfold har fortsatt med intervensjonen «en-til-en kontakt» etter at selve prosjektperioden ble avsluttet, sier en stolt Abrahamsen Grøndahl.  

Iddebo_prosjekt.jpg

BELØNNET FOR BESTE VITENSKAPELIGE POSTER: Ann Karin Helgesen, Helena Johansson, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Liv Berit Fagerli og Anne Gerd D. Mathisen. Foto: Privat.

Publisert 13. des. 2016 21:26 - Sist endret 19. juni 2018 13:59