Pop med språk

Språkfest med popcorn ved HiØ: 300 deltar i dag på spåkkonferanse ved Høgskolen i Østfold. Her ble pop-artisten Ravi fra Vestfold i dag tildelt prisen som årets «Fremmedspråkambassadør» i Norge.
Her sees en samling ulike bilder fra markeringen av den internasjonale språkdagen 2016 ved Høgskolen

Popcorn og språkmesse i dag i høgskolens lokaler, hvor vi på bildemiksen bl.a. ser Steinar Nybøle, Karin Dahlberg Pettersen og Erna Vatvedt fra Fremmedspråksenteret, samt en rekke utstillere fra SiU, forlag etc. (Alle foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold)

Studiested Halden står i sentrum for årets markering av Den europeiske språkdagen den 26. september 2016, da også flere forlag og Senter for internasjonalisering i utdanningen er til stede sammen med bl.a den spanske og østerrikske ambassade.

I alt 220 deltakere fra skoler på Østlandet benket seg ned i Aud Max i formiddag.

Og senere i ettermiddag ankommer 80 ansatte fra barnehager til språkkonferanse for deres målgruppe.

Internasjonal språkdag

– Dette er den 15. internasjonale språkdagen. Både språkdagen og denne konferansen er viktig i ei tid der fremmedfrykt og populisme trenger seg inn i vår hverdag. Bedre språkforståelse er viktig for at vi skal forstå hverandre bedre - og at vi tar vare på de ulike språkkulturene, sa Steinar Nybøle da han åpnet dagens konferanse på vegne av Fremmedspråksenteret og Høgskolen i Østfold.

”Pop med språk – og popkorn. Bli med på språkdagsfest”. Dette er oppfordringen som har gått ut i til hele landet fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Østfold. Og oppslutningen ble utmerket.

– Aldri før har vi hatt flere deltakere til våre språkkonferanser, sa lederen for Fremmedspråksenteret fornøyd.

Høgskolen i Østfold har sammen med det nasjonale fremmedspråksenteret ett av landets største språkmiljøer med et stort kontaktnett, så det har ikke vært vanskelig å finne dyktige foredragsholdere verken i egne rekker eller eksternt.

«Er det noen forskjell på å lære språk i et klasserom eller utenfor skolen?», var spørsmålet Gisela Håkansson stilte som dagens første foredragsholder. Gisela er professor på Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, og har i 30 år vært språkforsker ved Lund universitet.

– Svaret fra forskningen viser: Man kan lære seg gramatikk uten undervisning, men den beste måten er å få undervisning, sa Gisela.

Sprakdag2016Foredrag.jpg

«Er det noen fordeler med å lære barn fransk, spansk og tysk tidlig?», spurte så Berit Grønn og Camilla Bjørke fra HiØs Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. De har blant intervjuet 60 elever fra 10. trinn i grunnskolen år 2014-2015, for å finne ut hva eleven selv tenkte om dette spørsmålet.

Elevenes som har lært å bruke fremmespråk allerede i førskolestadiet svarer at de har fått en positiv holdning til språkfag, at de fleste vil ta studieforberendene fag videre - og at de er blitt motivert til å være uredde og bruke fremmedspråk videre for å gjøre seg bedre forstått, selv om ikke gramatikken ikke er perfekt.

Et av funnene har elevene beskrevet slik: «Vi leser, hører, skriver og sier sammen ord flere ganger; det går liksom i ring, da husker vi det.»

Utover dagen er det 16 sesjoner av foredrag om ulike språktema fordelt på fire grupper. Altså får hver gruppe minst fire språkforedrag hver.

Deltagerne vil i løpet av dagen få språklig input, aktuelt fagstoff, påfyll til sin metodiske verktøykasse - og selvfølgelig popcorn, melder Fremmespråksenteret.

SprakdagMedPopcorn2016Selfie.jpg
Disse ungdomsskolelærerne fra Morellbakken skole i Oslo tok seg like godt en popcorn-selfie ved Fremmedspråksenterets popcornmaskin i dag morges.

SprakdagMedPopCornOgCola.jpg

Her ser vi språklærerne Gry Nerbye Knopp og Kerstin Adell Tardy fra Trøgstad ungdomsskole, som tok en av de eldre elevpultene i bruk til formiddagens startmeny.

SprakdagSiuStandStudenter.jpg
Også høgskolens studenter la godt merke til dagens språkmarkering og popcornduft, som kanskje ikke behager alle like mye rett etter frokost :-)

Aktuelle lenker:

Fremmedspråksenteret

Program for språklærerne

Program for barnehageansatte

Publisert 26. sep. 2016 14:18 - Sist endret 19. juni 2018 13:59