Rektor- og styrevalg

Presentasjoner av rektorkandidatene og kandidatene til høgskolestyrevalget ligger nå ute på HiØs side Valg 2017.
Bildet viser kandidater til rektorvalget ved Høgskolen i Østfold: Hans A. Blom (til venstre), Unni H

KANDIDATER TIL REKTORVALGET: I valgstyrets møte 15. desember 2016 ble følgende tre personer godkjent som kandidater til rektorvalget ved Høgskolen i Østfold: Hans A. Blom (til venstre), Unni Hagen og Harald Holone.

Valget gjennomføres i perioden 6. februar kl.10.00 til 10. februar 2017 kl.10.00.

Presentasjon av kandidatene foregår:
12. januar kl.14.00 – 16.00, rom H-113, studiested Fredrikstad
Direktesendingen er slutt

19. januar kl.14.00 – 16.00 i Halden, Aud Max, studiested Halden
Direktesendingen er slutt

På nettsiden Valg 2017 finnes mer, aktuell info om kandidatene, valget, framdriftsplan etc.

– Les om de enkelte kandidatene, gjør dere opp en mening, og bli med å stemme fram den/de personene du vil ha til å lede høgskolen de neste fire viktige årene, sier Vigdis Abrahamsen Grøndahl i en e-post i ettermiddag til alle ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold.
Vigdis Abrahamsen Grøndahl er leder av Nominasjonskomiteen for Valg 2017 ved Høgskolen i Østfold.

Tre kandidater til rektorvalget

I valgstyrets møte 15. desember ble følgende tre personer godkjent som kandidater til rektorvalget ved Høgskolen i Østfold:
Hans A. Blom
Unni Hagen
Harald Holone

Kandidater til høgskolestyret

I valgstyrets møte 15. desember ble følgende personer godkjent som kandidater.

Kandidater blant undervisnings- og forskerstillinger:
Kirsti Lauvli Andersen
Stein Arnold Berggren
Christian Ebeltoft
Mona Fineide
Kjetil Novang Gulbrandsen
Ann Karin Helgesen
Arnstein Hjelde
Joakim Karlsen
Jörg Kirchhoff
Karine Stjernholm

Kandidater blant teknisk/administrative stillinger:
Hedvig Maria Bergem
Kari Buer
Irene Haugland Sørsdahl
Arild Aase Flobak

Aktuell lenke:

Nettsiden Valg 2017 gir aktuell info om kandidatene, valget, framdriftsplan etc.
 

Publisert 19. des. 2016 15:43 - Sist endret 19. juni 2018 13:59