Samarbeid med Cambridge

Forskergruppen i språkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold gjennomførte seminar ved University of Cambridge 2.-6. april 2016.
Bildet viser tre språkforskere fra Østfold utenfor inngangen til University of Cambridge.

– Seminaret ble vellykket både faglig og sosialt, sier Camilla Bjørke (t.h) fra Høgskolen i Østfold, her sammen med Gro-Anita Myklevold og Magne Dypedahl. Foto: Privat

Utgir publikasjon sammen

Bakgrunn: Temaet for seminaret i Cambridge var metakognisjon i språklæring.

Metakognisjon kan lettest forstås som «å lære om å lære», noe som blir viktig også i fremtidig språkundervisning og lærerutdanning.

Forskerne fra Høgskolen i Østfold samarbeider med Faculty of Education ved University of Cambridge om å lage en publikasjon kalt «Metacognition in Language Learning», som er ventet ferdigstilt i 2017.

I redaksjonen for denne publikasjonen sitter Gro-Anita Myklevold, Magne Dypedahl og Camilla Bjørke fra Høgskolen i Østfold sammen med Åsta Haukås fra Universitetet i Bergen.

UniversityOfCambridgePriv.jpg

Forskergruppen ble også vist rundt på ærverdige Homerton College hvor lunsj ble inntatt i The Great Hall (bildet).  Foto: Privat

Det var også innledende samtaler om videre fremtidig samarbeid på Faculty of Education.

– Det blir spennende å jobbe videre sammen om dette og fremtidige prosjekter med University of Cambridge, sier Camilla Bjørke, forskningsgruppens leder.
Publisert 15. apr. 2016 11:03 - Sist endret 19. juni 2018 13:59