Uke med aktivt entreprenørskap

Får ros fra NHO: Denne høsten startet bl.a. med ukeskurs i entreprenørskap for HiØs grunnskolelærerstudenter (bildet). Næringslivets Hovedorganisasjon roser tiltaket på sine nettsider: ”Høgskolen i Østfold viser hvordan det skal gjøres.”
Bildet viser fire grunnskolelærerstudenter, som har deltatt på et ukeskurs i aktivt entreprenørskap.

KURS 1 UKE med entrprenørskap i praksis: Her ser vi høgskolens grunnskolelærerstudenter (GLU 1-7) samlet på Remmen med ”Utvikling av lokalsamfunnet” som tema. Foto: Ungt Entrprenørskap, som Høgskolen i Østfold samarbeider med.

«Entreprenørskap i skolen» er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen Avdeling for lærerutdanning og Ungt Entreprenørskap Østfold. Kursholdere og ressurspersoner fra UE-Østfold er Kathrine Tallis (1-7) og Irene Bergsland (5-10).

Bakgrunnen er følgende: Ved grunnskolelærerutdanningene til Høgskolen i Østfold gjennomfører alle studentene et obligatorisk kurs i entreprenørskap i tilknytning til PEL-faget i høstsemesteret i 3. studieår.

Emnet har som mål og blant annet utvikle studentenes:
          
• Endringskompetanse

 Samarbeidsevne 
          
 Kreativitet og handlingskompetanse 
           
 Evne til kritisk tenking og refleksjon 
           
 Evne til å løse nye problemer i nye sammenhengerEmnet består av 2 kursdager og etterfølges av 2 dager med praksis i skolen og en dag til dokumentasjon/presentasjon av gjennomførte entreprenørskapskonsepter og læringsutbytter. 


Ungt Entreprenørskap

Kursdagene startet opp 7. og 8. september, der Hege Sætre fra Ungt Entreprenørskap (UE) stod for «kick-offén».

UngtEntreprenorskapFotoLU.jpg

På høgskolens samling i Halden, fra venstre: Kahrine Tallis (UE-Østfold), Hege Sætre (UE-Norge), Magne Skibsted Jensen (HiØ) og Irene Bergsland (UE-Østfold). Foto: Avdeling for lærerutdanning

– Entreprenørskap er forankret på alle nivåer i Lærerplan for kunnskapsløftet og har derfor fått en tydelig rolle i fagplanmålene både for grunnskole og videregående skole. Det betyr at både dagens - og framtidens lærere må få et studietilbud i entreprenørskap med fokus på pedagogiske prinsipper og egnede verktøy, slik at man kan oppfylle læreplanens intensjoner, sier Magne Skibsted Jensen. Han er emneansvarlig for ”Entreprenørskap i skolen” ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.

Kurs også på Inspiria Science CenterNytt av året er at 5-10 studentene gjennomførte en av kursdagene ved Inspiria Science Center i Sarpsborg, som viser mulighetene for samarbeid mellom høgskole og regionalt næringsliv. Oppdraget til studentene var å bidra til utviklingen av senterets nye trafikkanlegg, og adm. direktør Geir Endregard var full av lovord for alle de gode ideene som hadde kommet fram i løpet av kursdagen, og som Inspiria ville bringe videre.

Sagt under høstens kurs:Kathrine Tallis (UE-Østfold):
«Arbeidsgivere vil ha mennesker som er kreative og risikovillige og har evnen til å tenke i nye baner. 50 prosent av dagens jobber vil være automatisert bort om 20 år.”Irene Bergsland (UE-Østfold) 5-10:
«Studentene ved HiØ er privilegerte som får entreprenørskap på vitnemålet. 
Skolene etterspør denne kompetansen.»

Hege Sætre (UE-Norge):
«Det må være lov for elevene å prøve og feile mange ganger, og det må ikke være farlig å mislykkes.»
«Hvis du ikke er forberedt på å ta feil, vil du aldri komme opp med noe originalt.»

Magne Skibsted Jensen (Høgskolen i Østfold)
«For å skape morgendagens pedagogikk trenger vi en diskusjon om undervisningskvalitet og hvordan lærere og studenter skal kunne samarbeide om å løse skolens samfunnsoppdrag."

Aktuell lenke:

Ungt Entreprenørskap, Østfold

Publisert 21. sep. 2016 14:29 - Sist endret 19. juni 2018 13:59