– Velg med hjertet

Dekan på avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold, Kamil Dursun, oppfordrer alle potensielle studenter til å velge utdanning ut fra interesse – ikke dagens arbeidsmarked.
Kamil_Dursun.jpg

(Kamil Dursun, dekan ved Avdeling for ingeniørfag. Foto: Eivind Sundgot Oskarson) 

– Jeg sier det samme til alle: Velg med hjertet!

Populære linjer

Kamil Dursun er dekan på avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold. Han håper ikke potensielle søkere lar seg påvirke av dårlige tider i oljebransjen.
– Vi har flere ingeniørlinjer her hos oss. Bygg, maskin, elektro, design, samt innovasjon og prosjektledelse. De fleste er veldig populære, sier Dursun. Og legger til:
– Stort sett alle studieretningene har godt med søkere. I år er vi litt bekymret fordi arbeidsmarkedet er ser ut til å være dårligere enn før. Men, som jeg prøver å si til studentene, man kan ikke velge et livslangt yrke ut fra dagens arbeidsmarked. Man må like det man gjør. De skal heller ikke ut i arbeidsmarkedet før om tre-fire-fem år, og det er det ikke alle som tenker på!

– Lærerikt og fritt

Ditte Yven er inne i sitt tredje år på bachelor i innovasjon og prosjektledelse. Hun angrer ikke på studievalget.
– Jeg valgte det fordi det var en åpen bachelor. Man kan studere videre med forskjellige ting, og er ikke veldig lukket i videre valg av master, forteller hun. Og legger til:
– Det har vært lærerikt, interessant. Vi har lært å se på ting på en ny måte. Vi ser på systemer og prosesser, lærer hvordan ting fungerer. Det beste med studiet er at det er fritt. Du velger selv hva du vil jobbe med, som ulike bedrifter. Om du kjenner noen som jobber et sted, er det ikke noe problem å få det inn i oppgaven din.

Ikke bekymret

Yven er ikke redd for å gå arbeidsledig i framtida, og bekymrer seg ikke for dagens arbeidsmarked for ingeniører.
– Jeg skal studere videre i England. I forhold til jobb vet jeg at noen har fått bra jobber etter studiet, påpeker hun.
Yven håper flere unge mennesker velger ingeniørfag.
– Det handler jo om utviklingen av samfunnet. Om ikke flere utdanner seg, står vi stille med den kunnskapen vi har nå, understreker hun. Bachelorstudenten er klar på hva som blir hennes andre ingeniørers viktigste oppgave i framtida:
– Innovere. Optimalisere systemer. Tenke mer på miljøet – være bærekraftige.

«Det grønne skiftet»

Nettopp dette preger i betydelig grad ingeniørutdanningene i dag. Begrep som «grønn energi» og «bærekraftig» får stor oppmerksomhet.
– Det er mye snakk om morgendagens generasjon. I alle oppgavene vi har, er det fokus på bærekraftighet og miljø. Jeg synes det er bra at vi blir mer bevisste. For eksempel får vi innblikk i hele livsløpet til et produkt, ikke bare resultatet slik man får det i hånda, forklarer Yven.

Ingeniørkonkurranse

Hun er en av 13 studenter ved Høgskolen i Østfold som denne våren deltar i den internasjonale ingeniørkonkurransen Shell Eco-marathon. Studentteam fra universiteter og høgskoler i hele Europa skal designe og produsere et mest mulig energieffektivt kjøretøy. Ved høgskolen er det opprettet et tverrfaglig team, med studenter fra innovasjon og prosjektledelse, og ingeniørstudenter fra bachelorprogrammene i industriell design, elektro  og maskin
– Det handler om å være med og utvikle fremtidens mobilitet med smart energi. Det gir oss muligheten til å vise hva vi kan. Vi får én liter drivstoff og skal komme lengst mulig med det. Man deltar i ulike klasser etter hva slags drivstoff man velger. Vi har valgt bioetanol, forteller Yven, som er prosjektleder i HiØ-teamet.

ShellEcoMarathon_AKJ.jpg

Prosjektleder Ditte Yven, markedsansvarlig Karoline Amundrød, økonomiansvarlig Maria Brynildsen - alle bachelorstudenter ved innovasjon og prosjektledelse , og designansvarlig Trul Tveitdal fra ingeniørstudiet i industriell design, foran årets bilmodell som bygges til Shell Eco Marathon (i grått) samt fjorårets modell (i oransje). (Foto: Ann-Kristin Johansen)

– Må bygge opp Norge

Kamil Dursun understreker at det grønne skiftet må skje, men at det ikke kan skje av seg selv.
– Alle snakker om det, men de som faktisk må gjennomføre det, er teknikere og ingeniører. Og vil man være med på denne omstruktureringen, er ingeniørfag et godt valg. For 30-40 år siden snakket nordmenn om oljeboomen. Nå snakker vi om den grønne boomen, sier dekanen. Derfor er Dursun heller ikke bekymret for arbeidsmarkedet på sikt.
– Framtidens ingeniører må fortsette å bygge opp Norge, slik at levestandarden holder seg på et brukbart nivå. Samtidig må man gjøre det på en miljøvennlig måte.

Aktuelle lenker

Alle ingeniørstudier ved Høgskolen i Østfold

Opmisime blant ingeniører og ingeniørstudenter

Alle kan bli ingeniører

Tilbyr flere spennende ingeniørstudier

Publisert 18. feb. 2017 00:00 - Sist endret 19. juni 2018 13:59