All you need is friends!

– In a World like this, all you need is friends, sa fadderleder Berzi Wasfy i én av åpningstalene til alle nye studenter ved Høgskolen i Østfold.
FadderlederStudiestartHalden.jpg

Studiestart i idrettshallen i dag: Her ser vi Berzi sammen med sine faddervenner Hege og Mina like før han skulle holde åpningstalen. Alle foto: Bård Halvorsen, HiØ

Mye «klassisk humor» i dagens åpningsarrangement.

Men, også alvorlige undertoner i flere av dagens hovedtaler til høgskolens nye studenter.

Dagens hovedtalere
StatsradensTale.jpg

– Arbeidslivet har bruk for dere, sa Anniken Haugli, med klar adresse til høgskolens nye studenter.

Arbeids- og sosialministeren oppfordret dem alle til både til hardt arbeid og sosialt engasjement.

– Delta på studentlivet. Ta sjansen på å bli kjent med nye venner!

Rektors hilsen til nye studenter og verdens demokrati
RektorHansBloms2017talen.jpg

Hans Blom, rektor ved Høgskolen i Østfold, overrasket nok mange da han fra sin varme velkomsthilsen innledningsvis, direkte gikk over til å kommentere verdens demokratiske utfordringer.

– Svært mange av oss fikk sjokk da Trump ble valgt til president. Han favner de antiliberale verdiene som forener Vestens populister: Fiendskap mot globalisering og innvandring samt hets mot minoriteter. Heldigvis fulgte ikke folket i Frankrike og Nederland etter og avviste statsledere fra ytre høyre, innledet Hans Blom.

– Vi tenker ofte ikke over hvor ungt det demokratiske eksperimentet er. Det er om lag hundre år og har havarert fullstendig minst én gang da velgerne førte Hitler til makten.
– I vanskelige tider kan vi som velgere lett bli offer for manipulerende politikere som spiller på våre laveste instinkter: frykt og personlig vinning.
– Da det vestlige demokratiet ble innført på begynnelsen av 1900-tallet, var man bevisst på de risikomomentene som ligger i demokratiet: Demokrati handler ikke bare om å stemme under valg slik vi skal gjøre til høsten, men henger sammen med lover, institusjoner og ikke minst et samfunn som legger til rette for demokratiske medborgere. Det inkluderer å bidra til dannelse, legge til rette for gode offentlige debatter og våre muligheter til å bli en del av de demokratiske prosessene på grasrotnivå.
– Disse refleksjonene over demokratiet har jeg hentet fra en kronikk forfattet av Joel Halldorf. Husk, nye studenter, alltid å oppgi kilde når dere bruker noe fra en annen.
– Vi på universiteter og høyskoler har en viktig oppgave ved å støtte oppunder demokratiet gjennom å legge til rette for dannelse, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og innsikt i forskningsbasert kunnskap – det siste som motvekt til «fake news». 
– Nyhetsoppslagene som nesten daglig handler om terrorhandlinger, krig og flyktninger minner oss om hvor viktig det er å kjempe for vårt samfunns mest grunnleggende verdier: demokrati, åpenhet, respekt for menneskeliv og menneskeverd. 
– Alvoret i miljøsituasjonen er en annen stor utfordring vi står overfor. Vi står i fare for å rokke ved en balanse i naturen som kan gå tapt for alltid. Klimaendringene er globale, det er mange av de andre miljøutfordringene også. Som miljøkjemiker har jeg forsket på langtransport av miljøgifter via luft fra Europa - til jord, planter, dyr og mennesker i Norge. Disse forurensningene kjenner heller ingen landegrenser.
– Hvorfor trekker jeg fram disse alvorlige temaene for dere som skal starte opp på nye studier?

– Jo, som ny student har du mulighet til å bidra til å løse disse store utfordringene, sa rektor Hans Blom.

Have passion! – Studentleders tale på engelsk

Nikolai Refshal appellerte til nye studenters mot til egne verdier og våge å gå egen veier.

– You’ve chosen a path in life, a path that will define you as people for the rest of your life. Your time here is the start of something great, a great adventure, you will laugh here, smile, and maybe even cry.
– Have passion for what you do. A man I once met told me that moderation is for cowards, be passionate and proud of the profession you have chosen and don’t let anybody tell you otherwise.
– Be scientific. Explore. Ask questions. Question yourself, question your professors and question the establishment.

StudentlederOgUnderholdere.jpg

Her ser vi studentleder Nikolai Refshal utenfor hovedinngangen sammen med dagens artister på åpningsarrangementet, fiolinist Lotte Hellstrøm og pianoentertainer Aksel Kolstad.

LaurbarbladetPrisutdeling2017.jpg
Under åpningen ble studentprisen Laurbærbladet tildelt disse fire. Se egen sak (kommer)

ToNyeStudenter.jpg
– En fin åpningsdag, så langt. Nå skal vi videre til Fredrikstad og delta på fadderaktivitetene der, sa den nye sykepleierstudenten Hanne Hardy fra Svolvær (t.v), her på tur ut sammen med arbeidskompis Silje Bakke, som nå starter førsteåret på høgskolens vernepleierutdanning.

Publisert 15. aug. 2017 00:00 - Sist endret 15. aug. 2017 16:51