Alt du trenger å vite om rektor- og høgskolestyrevalget

Fra og med den 6. februar kl 10 kan du avgi din stemme. Bruk gjerne tiden frem til da til å engasjere deg og til å stille spørsmål til de aktuelle kandidatene. Du finner presentasjoner av alle kandidatene på valgsidene våre.
RektorKandidater2016.jpg

Muligheten for å avgi din stemme avsluttes den 10. februar kl 10. Resultatene av valget  offentligjøres 10. februar kl 14.

Valgsidene, som ligger tilgjengelig på både ansatt- og studentsider, er en portal for alt du trenger å vite om det forestående valget. Når stemmingen starter, vil du også finne lenker der til hvor du skal gå for å avgi din stemme.

Hvordan vil avstemningen foregå?

Høgskolen i Østfold benytter eValg som system for gjennomføring av valg. På valgsiden vil det stå en tydelig lenke til hvor du skal stemme når valget starter. Her logger du deg på med din Feide bruker (vanlig brukernavn og passord). Som ansatt kan du stemme på både kandidater til Høgskolestyret, og på de aktuelle rektorkandidatene. Studentene kan kun stemme på rektor.

Skjermbildet under viser hva du ser etter at du har logget deg på. Dette er et eksempelbilde, og kan avvike noe i forhold til faktisk gjennomføring. Det vil vise hvilke valg du har mulighet til å delta på, samt hvilket manntal du tilhører. For å stemme klikker du på knappen "Start stemmegivning" og du vil komme til din stemmeseddel. I etterkant vil du få en kvittering per e-post om at din stemme er avgitt.

screenshot_rektorvalg.png

Foto: Skjermdump fra testvalg på eValg

Hva kan jeg stemme på?

Rektorvalg

Ansatte og studenter har anledning til å avgi stemme på en av de tre rektorkandidatene. Det vil også være mulig å stemme blankt. Innkomne stemmer vektes etter følgende fordelingsnøkkel:

  • Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger: 60 %
  • Ansatte i teknisk og administrative stillinger: 20 %
  • Studenter: 20 %

Dersom en kandidat får minst halvparten av de godkjente vektede stemmene i første valgomgang er denne kandidaten valgt som ny rektor. Hvis ingen av kandidatene oppnår slik oppslutning i første valgomgang vil de to kandidatene med flest stemmer gå videre til andre valgomgang. En eventuell andre valgomgang vil finne sted i perioden 27. februar til 3. mars.

Representanter til høgskolestyret

De ansatte har totalt fire valgte representanter i styret. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger har tre representanter og de teknisk/administrative har en representant.
 
De det stemmes på må tilhøre den gruppe man selv tilhører:

  • Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal velge tre representanter av i alt 10 kandidater som stiller til valg i denne gruppen. Det er ikke anledning til å stemme på flere enn tre kandidater, men det kan stemmes på færre enn tre kandidater.
  • Ansatte i teknisk/administrative stillinger skal velge en representant av i alt 4 kandidater i denne gruppen.  

Vararepresentanter settes opp fortløpende på bakgrunn av valgresultatet i hver stillingskategori og reglementets § 25 (krav til kjønnsmessig balanse i henhold til likestillingsloven bestemmelser). Det skal ikke stemmes særskilt på vararepresentanter.
 
Studenten deltar ikke i denne del av valget. De velger selv sine to representanter til styret i eget valg i løpet av våren.

Hvor finner jeg mer informasjon?

ValgbannerValgsidene er tilgjengelige fra både student- og ansattsider. Se etter Valgbanneret på den aktuelle siden. Direktelenke til nettsiden er: www.hiof.no/valg2017.

Nyttige lenker på siden:

Publisert 10. feb. 2017 00:00 - Sist endret 10. feb. 2017 08:53