Arbeids- og Klimaundersøkelse (ARK) for ansatte

I disse dager gjennomfører høgskolen Arbeids- og Klimaundersøkelsen (ARK) for andre gang
ARK_NTNU_v2.png

HiØ gjennomførte ARK første gang høsten 2014. Etter evaluering av første gangs gjennomføring ble det av høgskolens ledelse uttrykt ønske om å gjennomføre undersøkelsen igjen etter 2-3 år.

For dere som ikke deltok i forrige undersøkelse, så er ARK utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren som et verktøy for utvikling av psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. ARK er et helhetlig, forskningsbasert opplegg der fokus legges både på belastninger og ressurser. ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren.

Høgskolens arbeidsmiljøutvalg har det psykososiale arbeidsmiljøet som hovedtema for sitt arbeid i 2017, og gjennomføring av denne kartleggingen er ett av tiltakene. HR-enheten står ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen, sammen med verneombudene som har en sentral rolle i gjennomføringen.
ARK setter det psykososiale arbeidsmiljøet ved høgskolen på agendaen, og vi håper at prosesser og tiltak som ble jobbet med ved forrige runde, vil gi synlige resultater i årets undersøkelse.

Hvem mottar undersøkelsen?

Alle ansatte i minst 50 % stilling og som ble ansatt før 1.september 2016, vil få tilsendt en epost med link til undersøkelsen.

Når?

Undersøkelsen sendes ut tirsdag 28. februar og er åpen fram til 21. mars.
Du vil motta påminnelser underveis i denne perioden hvis du ikke har svart på undersøkelsen.

Vi håper vi greier å slå deltakerprosenten fra forrige runde. Da oppnådde vi 67 % svar av utsendte spørreskjema.

Lykke til med gjennomføringen av ARK- undersøkelsen!

Link til en film som sier litt mer om ARK jobbkrav-ressursmodellen; https://www.youtube.com/watch?v=Zl4vxAtgXPg&index=1&list=PLUHTGp7T4Zn8yPeDpg2cba64KOPlahKzH.

Publisert 23. feb. 2017 00:00 - Sist endret 23. feb. 2017 16:11