Bachelorprosjektet ble døråpner til jobb som produktutvikler

Lars gikk rett fra studiet i industriell design ved Høgskolen i Østfold til jobben som produktutvikler.
Lars_Bjorbak.jpg

BILDETEKST: Lars Bjørbæk Iversen fant jobb gjennom bachelorstudiet ved Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold (Foto:Loyds Industri)

Lars Bjørbæk Iversen som nå jobber som produktutvikler ved Loyds Industri AS på Borgenhaugen fullførte bachelorgraden i ingeniørfag innenfor industriell design våren 2017.

Hva går egentlig jobben til en produktutvikler ut på?
-
Det varierer sterkt fra bransje til bransje. I grove trekk går jobben ut på å konkretisere en idé gjennom skissering og prototyping før man eventuelt gjør produktet produserbart. Produksjonen trenger tegninger (3D/2D) og forklaringer på hvordan delene skal lages, men kommer også med innspill som må implementeres i tegningsgrunnlaget. I tillegg skal produktet frem til kunden, derfor må man også tenke på hvordan det skal pakkes i henhold til fraktmetode. Produktet skal også tas riktig i bruk av kunde, derfor må man i mange tilfeller også lage bruksanvisninger. Jeg arbeider mye i Inventor og annen CAD-programvare, forteller den tidligere ingeniørstudentene.

Lars Bjørbæk Iversen studerte industriell design fra 2014 til 2017 og avsluttet studiet sitt med en bacheloroppgave i samarbeid med Paxster AS som ble fisjonert fra Loyds Industri AS i 2015. Det var sammen med medstudentene Rune Aas, Marius E. Skjolde og Trygve Ø. Sørlie at Lars jobbet med kjøretøydesign og utviklet et konsept for en ny generasjon Paxster.

paxter.jpgEn ny generasjon postbil: Lars B. Iversen og medstudenter utviklet forslag til redesign til Loyds Paxster. (Rendering: bachelorstudenter B17ID04)

Allerede i 2013 mottok Loyds Industri AS sammen med Eker Design og Posten Norge, Norsk Designråds pris «Merket for god design» og Hedersprisen for god design 2013 for nettopp postbilen Paxster. Med bachelorprosjektet skulle studentene ta postbil-konseptet et skritt videre.

- Gruppen ble på forhånd enige om å være ambisiøse. Vi hadde flere måneder til rådighet og ønsket å finne ut hva vi kunne oppnå på den tiden. Vi fastsatte arbeidstider og ansvarsområder basert på gruppemedlemmenes kompetanse og interesser. Dette fungerte godt for oss, forteller Bjørbæk Iversen.

Samarbeidet med en reell arbeidsgiver ble god læring for studentene.
- Å arbeide med en faktisk oppdragsgiver gjør oppgaven spennende og mer reell, sier han.

Når den ferske produktutvikleren nå ser tilbake på bacheloroppgaven oppsummerer han det slik:
- Det var spennende, stressende, slitsomt og morsomt å jobbe med. Vi var forberedt på at det ville bli høyt tempo på slutten og det ble det. I ettertid tror jeg ingen på gruppen angrer på å ha lagt ned mye innsats.

Så skulle prosjektet også vise seg å bli nøkkelen inn på arbeidsmarkedet for Bjørbæk Iversen.

Oppdragsgiveren var nemlig så fornøyd med både prosess og resultat at da bedriften skulle utvide staben så tok de kontakt programansvarlig på designstudiet. Lars ble invitert til intervju og overbeviste.  Siden begynnelsen av oktober har den tidligere ingeniørstudentene jobbet i Loyds Industri AS hvor han trives veldig godt.

Studiet ved Høgskolen i Østfold er landets eneste ingeniørutdanning innen industriell design på bachelornivå. I løpet av tre år utvikler studentene en forståelse for design som et estetisk fag som inkluderer ergonomi, funksjon, material og produksjonsteknologi. Studentene designer og tester funksjonelle produkter til nytte for mennesker og samfunnet.
Les mer om studiet i industriell design her.

Hvordan føler du at studiet ved Høgskolen i Østfold forberedte deg på det arbeidslivet som du nå er ute i?
-
Studiet har gjort at jeg evner å kommunisere med andre på arbeidsplassen, det være seg ingeniører eller fagarbeidere. Det må påpekes at læringen for alvor begynner ute i arbeidslivet, men mitt inntrykk er at man gjennom skolegang raskere evner å sette seg inn i det man skal gjøre. Mye metodikk samsvarer med det man lærer på skolen, uten nødvendigvis å kalles det samme, sier Lars Bjørbæk Iversen.

Publisert 18. des. 2017 00:00 - Sist endret 19. des. 2017 10:02