Besøk fra Cambridge

Forskergruppen «Språkdidaktikk», som ledes av Camilla Bjørke fra Høgskolen i Østfold, hadde 15. juni besøk fra University of Cambridge. Anledningen var et fagseminar om språklæring.
Bildet viser tre kvinnelige språkforskere samlet utenfor Høgskolen i Østfold, studiested Halden

– Samarbeidet med Cambridge er spennende, og hever kvaliteten på forskergruppens arbeid, sier Camilla Bjørke (t.v.), Karen Forbes og Gro-Anita Myklevold.

Publikasjon via nett og bok

Forskergruppen «Språkdidaktikk» jobber for tiden med blant annet en Routledge-antologi om språk og metakognisjon. Antologien har et internasjonalt tilsnitt, og har bidragsytere fra Norge, Sverige, England, Østerrike, New Zealand, og Sør-Korea. Etter planen utgis den i løpet av 2017, og skal publiseres både som bok og Open Access. Redaktørgruppen består av Åsta Haukås (UiB), Magne Dypedahl (HSN) og Camilla Bjørke (HiØ).

HenrikBohnKarenForbes.jpg 

Dr. Karen Forbes (University of Cambridge) foreleste om metakognisjon og språklæringsstrategier, og multilingvalisme og identitet. Førsteamanuensis Henrik Bøhn (HSN) snakket om muntlig vurdering i engelsk, og presenterte sitt arbeid som leder av den nasjonale læreplangruppen for utarbeidelse av kjerneelementer i engelskfaget. Begge to bidrar i Routledge-antologien.

Publisert 21. juni 2017 00:00 - Sist endret 21. juni 2017 14:05