Fikk pris for sin innsats med formidling av forskning

– Det er en stor ære å få årets formidlingspris, sier førsteamanuensis Franck Orban ved HiØ.
Franck-Orban_Civita.jpg

Orban deltar aktivt i samfunnsdabetten, her fra frokostmøte på Civita 3. mai 2017, der han var en av tre deltakere i panelet. Foto: Printscreen fra Civita-video.

Undervisnings- og forskningsansatte har et viktig samfunnsoppdrag ved at de skal formidling fag og forskningsbasert kunnskap til samfunnet.

– Vi ønsker å oppmuntre og legge til rette for slik formidling og deler derfor hvert år ut en egen pris for formidling. Dette gjør vi for å vise at vi setter stor pris på den innsatsen som undervisnings- og forskningsansatte gjør ved å formidle til allmennheten, sa prorektor Lars- Petter Jesness-Jørgensen ved HiØ da han delte ut prisen på høgskolens julebord 1. desember.

– Vi håper og tror at en slik pris er med på å skape en god kultur for formidling ved høgskolen, sa han.

Juryen har fremhevet at Orban skårer godt på kriteriene for utvelgelse og at han er godt etablert som en ekspert-kommentator innenfor sitt fagområde. Han har vekket en interesse og formidlet sin viten utover eget fagmiljø, gjennom allsidig bruk av kommunikasjonskanaler. Ikke minst har han vist stor villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver.

Tre meget gode kandidater ble nominert i år, men én av dem skilte seg ut, sa prorektor i sin tale før han avslørte at prisen gikk til Franck Orban.

Orban er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Der underviser han blant annet i europeiske valg og valgssystem, fransk samfunns- og kulturkunnskap, offentlig-, internasjonal- og fransk politikk, EU og NATO-kunnskap, sikkerhetspolitikk, samt radikalisering/ekstremisme og terrorisme.

– Franck er svært opptatt av å formidle sin forskning til et bredt publikum. Han er en etterspurt ekspertkommentator innenfor sitt fagområdet, fortalte prorektor.

Juryen har fremhevet i sin utvelgelse at Orban har tatt initiativ til å formidle sin kunnskap i samarbeid med andre forskningsmiljøer utenfor Østfold og for fulle hus på arenaer som Litteraturhuset i Oslo og på frokostmøte hos tankesmien Civita. Ved et søk i mediearkivet Atekst, finner vi omlag 160 treff i media på Orban hittil i år. Mange av hans formidlingsarbeider i 2017 er i regional og nasjonal presse, både på nett og i papir-aviser og i etermedier. Han deltatt flere ganger på dagsaktuelle debatter i Dagsnytt 18, samt gjestet Urix som ekspertkommentator. Han har også flere formidlingsarbeider i utenlandske aviser i 2017.

Videre understreker juryen Orbans evne til å «lese» nyhetsbildet. I forbindelse med vårens presidentvalg i Frankrike var han svært synlig i mediebildet. Ved å ligge i forkant av aktuelle nyhetssaker, blant annet ved å sende inn kronikker og kommentarer i forkant av en ventet hendelser, fikk han etablert seg som ekspert på tema i rikspressen. I 2016 startet Franck opp forskergruppen i områdestudier (AreaS) med 15 medlemmer. Gjennom denne har han bidratt til stor formidlingsaktivitet sammen med sine kolleger ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og Avdeling for lærerutdanning. Og han engasjert sine medarbeidere til å formidle sin kunnskap til allmennheten.

På vegne av høgskolen takket prorektor Orban for sin enorme formidlingsaktivitet og samfunnsengasjement og overrakte diplom og prisen på 10.000 kroner.
Det var Elin Strand Larsen, nestleder i forskergruppen AreaS som mottok prisen på vegen av Orban som ikke kunne være tilstede.

Prisvinneren mener prisen er en viktig anerkjennelse

– Det er en stor ære å få årets formidlingspris, skriver Orban i en mail til høgskolen. Av private årsaker kunne han ikke være tilstede da prisen ble delt ut.

Han er positiv til at høgskolen velger å dele ut en egen pris for formidling.

– Formidling av forskning og av relatert virksomhet fortjener sannelig et slikt fokus. Nyere tall på publisering av forskningsartikler og kronikker, men også på deltagelse i ulike fora som radiokanaler og TV-programmer, viser at stadig flere av oss bruker mer av sin tid på å rekke ut til media for å fortelle hva de - og dermed hva Høgskolen i Østfold -, driver med, utrykker han.

– Et slikt aktivitetsnivå styrker skolens legitimitet utad og bidrar til at den blir synlig på et kunnskapsmarked som til enhver tid preges av høy konkurranse. Spredning av vår forskning og av vår kompetanse ivaretar ikke minst et annet viktig mandat, understreker han. Orban fremhever at ansatte skal være premissleverandør for samfunnsdebatten. Forskning og folkeopplysning går dermed hånd i hånd.

Han er takknemlig for at høgskole setter pris på ansattes bidrag på dette området.

– Fremover bør dette fortsatt vektlegges og belønnes, slik at enda flere ønsker å være med, sier han.

Orban ønsker også å benytte anledningen til å trekke frem støtten han får fra HiØ og betydningen av det faglige miljøet han er en del av.

– I mitt formidlingsarbeid har jeg kunnet regne med solid støtte av ledelsen, min egen avdeling og Markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Jeg vil trekke fram den franske seksjonen som har gjort høgskolen til et unikt sted for å lære om fransk språk, kultur og politikk. Mine kolleger fra forskergruppen AreaS har også stor ære for denne prisen, skriver han.

– AreaS startet for litt over ett år siden og har etablert seg som et viktig miljø for tverrfaglig samarbeid innen områdekunnskap på høgskolen og som en relevant aktør i samfunnsdebatten. AreaS deler derfor denne prisen med meg.

En stor takk til alle!

AreasForskningsdagene-2017.jpg

Den 26. september 2017 arrangerte forskergruppene AreaS og Tekst-i-Kontekst et seminar ved biblioteket i HiØ/Halden i forbindelse med Forskningsdagene. Fra venstre; Franck Orban, Guri Barstad, Sigmund Kvam og John Todd. Akrivfoto: AreaS.

Publisert 3. des. 2017 00:00 - Sist endret 3. des. 2017 16:22