Fotografering av ansatte (profilbilde på HiØs nettsider)

Markeds- og kommunikasjonsenheten ved HiØ hjelper høgskolens ansatte med å få tatt profilbilde.
Ansattbilder.jpg

Vår dyktige fotograf, Bård Halvorsen, tar i høstsemesteret portrettfoto følgende tider og steder:

Halden: Tirsdag 12. september kl. 10:00-11:30, sted : biologigangen (sone G)
Fredrikstad: Torsdag 14. september kl. 10:00-11.30, sted : like bak kassen/vindushjørnet i kantina.

«Først til mølla» gjelder: På begge steder ligger «timelister» de aktuelle tider/dager. Det settes av ca 5 min på hver. Foto til fri bruk som profilbilde på HiØs nettsider etc.

Kan du ikke 12. eller 14. september?

Det kommer ny anledning til portrettfotografering i vårsemesteret. Ledere vil bli kontaktet for egen fototid.

Oppdatering av "Din profil"

Det er viktig for HiØ å kunne synliggjøre din kompetanse både internt og eksternt. Sørg derfor for å holde din kompetanse og dine arbeidsområder i "Min profil" oppdatert. Dette gjør du ved å logge inn på intranett og Min profil.  Denne informasjonen skal holdes oppdatert:

  • Kontor, telefon og annen kontaktinformasjon
  • Arbeidsområder (en overordnet beskrivelse)
  • Utdanning
  • Forskningsområder og publikasjoner
  • Relevante verv

Brukerveiledning: Oppdatering av Min profil

Publisert 5. sep. 2017 00:00 - Sist endret 5. sep. 2017 11:12