Fremmedspråksenteret blir en egen avdeling ved HiØ

Fra 1.januar 2018 blir de 10 nasjonale sentrene knyttet enda tettere opp mot sin vertsinstitusjon. Det betyr i praksis at Fremmedspråksenteret blir en egen avdeling, direkte underlagt høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold.
SteinarNybole2048.jpg

Steinar Nybøle gleder seg til tettere bånd til språkmiljøene ved HiØ. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

Hensikten med forandringen er å gjøre de nasjonale sentrene bedre rustet til å bidra med forskningsbasert kompetansehevingen av norske lærere.

– Vår vertsinstitusjon har lagt forholdene godt til rette for at vi som senter skal kunne samarbeide med forskjellige aktører i Norge og dermed oppfylle våre nasjonale forpliktelser. Vi mister vårt nære forhold til Utdanningsdirektoratet, men samtidig som vi får enda tettere bånd til vertsinstitusjonen er vi nå direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, sier leder av det nasjonale senteret som ligger ved Høgskolen i Østfold - studiested Halden, Steinar Nybøle.

Nybøle har nylig undertegnet kontrakt om fire nye år som leder av senteret. Han blir dermed en del av den faglige ledergruppen ved HiØ.

– I forbindelse med omstruktureringen benytter vi anledningen til å rette opp navnet til senteret slik at det blir klarere hvilke fagområder vi dekker. Det nye navnet er Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen /Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa/Norwegian National Centre for English and other Foreign Languages in Education.

– Kortnavnet vårt vil fortsatt være "Fremmedspråksenteret", forteller Nybøle, som gleder seg til å ta fatt på sin tredje og dermed siste periode som leder for senteret.

– Det blir spennende med den nye organiseringen. Jeg gleder meg til å samarbeide enda tettere med språkmiljøene som er her ved HiØ samt språkmiljøene rundt om i landet. Nytt nå blir blant annet at vi skal forske på engelsk og fremmedspråk. Det har vi ikke gjort tidligere, sier han.

Aktuell lenke:

Publisert 20. des. 2017 00:00 - Sist endret 20. des. 2017 13:08