Fremtidens lærere utforsker lærerrollens betydning i klasserommet

Studenter fra høgskolens lærerutdanninger gav hverandre inspirasjon til variert undervisning og delte innsikt i lærerens rolle i klasserommet da de var samlet på konferanse i november.
Minikonferansen_MAGLU2017.jpg

Student-presentasjonene ble filmet og studentene gav hverandre digital tilbakemelding under Minikonferansen 2017. Foto: Privat.

Faglærere og trinnledere fra lærerutdanningene (LU) ved HiØ ble satt på sidelinjen da 120 studenter fra de nye 5-årige masterutdanningene for Grunnskolelærere 1-7 og 5-10 (MAGLU) deltok på Minikonferansen 2017 den 15. november, for å presentere observasjoner de hadde gjort i praksis.

Konferansen er et ledd i prosjektet STIL2.0, som LU fikk innvilget av Senter for Fremragende Lærerutdanning (ProTed). STIL2.0 har som mål å styrke studentenes profesjonsfaglige refleksjon gjennom samarbeidslæring og studentrespons i teknologirike omgivelser. Studentene har jobbet sammen i par gjennom forberedelse til praksis, observasjon i klasserom, presentasjon og digital respons i etterkant. Alle presentasjonene ble filmet og gitt tilbakemelding på av et annet studentpar under Minikonferansen.

De fremtidige lærerne hadde god kontroll

– De fremtidige lærerne fremstod som trygge og bevisste, og hadde god kontroll på nervene under presentasjonene. Å gi respons med filmopptak som vurderingsgrunnlag, samt å få digital respons fra medstudenter, opplevde studentene at hadde positiv effekt på deres læring, sier høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning og prosjektleder for STIL2.0, Gunhild Brænne Bjørnstad.

– Det å knytte praksisfeltet tettere på undervisningen på høgskolen gjennom en slik konferanse, skaper også en arena for faglig refleksjon og synliggjør det avgjørende samarbeidet mellom høgskolen og praksisfeltet som til sammen utgjør lærerutdanningen, forteller Bjørnstad.

Bjørnstad forteller at praksislærere og rektorer fra praksisskolene, som var invitert til konferansen, uttrykte at de ser på denne muligheten som svært viktig for å få innsikt i studentenes hverdag på høgskolen og dermed kunne gi bedre oppfølging i praksis.  

Imponerte over studentenes evne til refleksjon

Rektor ved Folkvang skole, Bjørn-Tore Schulstad, og praksislærer Marianne Meyer var svært positive til dagen, og sier at de opplevde studentenes presentasjoner som grundige og reflekterte. Dette til tross for at studentene på MAGLU kun er i sitt første studieår i de nye programmene.

Gjennom STIL2.0 får dermed studentene et tydeligere fokus i sine observasjoner, noe gjestene fremhevet som lærerikt også for dem.

Rektor takket for at han fikk være «flue på veggen» i sine klasserom, uten egentlig å ha vært der. Han sier han fikk et unikt innblikk i lærernes undervisning og kompetanse gjennom studentenes presentasjoner.

Prosjektgruppa til STIL2.0 består av Gunhild Brænne Bjørnstad (prosjektleder), Ilka Nagel (IKT-ansvarlig) og Benthe Kolberg Jansson (FoU-ansvarlig).

Vitenskapelig ansatte ved lærerutdanningen skal i tiden fremover forske på data som blir samlet inn underveis i prosjektet, og prosjektgruppa skal arrangere en ny konferanse høsten 2018, hvor funn fra forskningen vil bli presentert for studenter, kollegaer, praksislærere og andre interesserte.

Minikonferansen_MAGLU2017_2.jpg

Studentene har jobbet sammen i par gjennom forberedelse til praksis, observasjon i klasserom, presentasjon og respons i etterkant. Foto: Privat.

Aktuelle lenker:

Publisert 12. des. 2017 00:00 - Sist endret 12. des. 2017 13:54