Hans Blom gjenvalgt som rektor i fire nye år

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold har denne uka valgt Hans Blom (bildet) som rektor ved Høgskolen i Østfold. I tillegg ble det valgt nye medlemmer til høgskolestyret.
Hans Blom - nyvalgt rektor ved Høgskolen i Østfold

Valget ved Høgskolen i Østfold foregikk denne uka elektronisk fra mandag formiddag kl. 10:00 til fredag formiddag kl. 10:00. Etter at alle stemmene er talt opp, viser resultatene at sittende rektor Hans Blom går av med seieren i rektorvalget. Blom fikk 51.2 % av stemmene, noe som medførte at man ikke trengte en ny valgomgang.

– Jeg takker for tilliten jeg har fått som valgt rektor for styreperioden 1. august 2017 - 31. juli 2021.  Selv om jeg har vært rektor i snart fem år, er det med ærbødighet, spenning og forventninger jeg vil gå løs på oppgaven som rektor også for neste periode. Jeg vil som rektor i gjeldende og neste styreperiode invitere til godt samarbeid og gode, demokratiske prosesser – sier nyvalgt rektor Hans Blom.

Valgoppslutningen under årets valg har vært svært god. Totalt sett har 88,04 % av de teknisk/administrative stemt, 81,48 % av de i undervisnings- og forskningsstillinger og 8,24 % av studentene.

Kommentarer fra utfordrerne

– At Hans nå blir gjenvalgt som rektor ved HiØ er et trygt og godt valg av ansatte og studenter.  Jeg lover mine velgere at jeg vil sette mitt tydelige preg på arbeidet i faglig ledergruppe dersom jeg får fortsette som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi. Hans Blom har min fulle støtte som rektor for en høgskole i spennende faglig utvikling, og jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet vi allerede har.
Sitat - Harald Holone, dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi

– Gratulerer med gjenvalg til sittende rektor, Hans Blom!  Du har fått et fornyet og tydelig mandat som øverste faglig leder for en høgskole som står overfor store utfordringer, og valgkampen har avdekket bare noen av problemene du vil måtte manøvrere oss gjennom de neste fire årene. En av utfordringene er svært lavt studentdeltagelse; kun 8% av de 6000 studentene som hadde stemmerett valgte å bruke sin stemme.  Svært høy valgdeltagelse fra de ansatte har styrket høgskolens faglige ledelse. Det i seg selv forplikter!
Sitat - Unni Hagen, dekan ved Avdeling for lærerutdanning

Resultatet av rektorvalget 2017:

Hans Blom  51,2%
Harald Holone 30,7%
Unni Hagen 18,1%

Valg av styremedlemmer

Det har også vært valg av interne medlemmer til høgskolestyret for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2021.

Resultatet for valg av kandidater til høgskolestyret:

Kandidater -  Undervisnings- og forskningsstillinger:

 1. Arnstein Hjelde
 2. Mona Jerndahl Fineide
 3. Karine Stjernholm

Varaer:

 1. Kristian Ebeltoft
 2. Kirsti Lauli Andersen
 3. Kjetil Novang Gulbrandsen
 4. Ann Karin Helgesen
 5. Jörg Werner Kirchhoff
 6. Joakim Karlsen
 7. Stein Arnold Berggren

Kandidater – Teknisk/administrative stillinger:

 1. Hedvig Maria Bergem

Varaer:

 1. Arild Aase Flobak
 2. Kari Buer
 3. Irene Haugland Sørsdal

Publisert 10. feb. 2017 00:00 - Sist endret 13. feb. 2017 10:48