Lærer ved å gjøre

Unge nyskapere: Dette skoleåret har 1000 elever i Østfold skapt egne bedrifter. Disse har ungdommene utviklet selv, med støtte fra lærere, lærerstudenter og lokalt næringsliv veiledet av Ungt Entreprenørskap og Høgskolen i Østfold.
Bildet viser: Elever fra Fredrikstad vant fylkesfinalen i Østfold og får delta i NM i Ungdomsbedrift

VANT I ØSTFOLD:  Elever fra Fredrikstad vant i går fylkesfinalen og får delta i NM i Ungdomsbedrifter for sin oppfinnelse av stropper for Apples løse ørepropper.
Foto: Wenche Wærner, Ungt Entreprenørskap (UE)

Ungt Entreprenørskap har sett nye muligheter blant de unge i snart 20 år.

Høgskolene kom midtveis aktivt med i dette arbeidet da to ulike regjeringer bestemte at ”entreprenørskap i utdanningssystemet skal fornye opplæringen” – sågar ”fostre kreativtet og nyskapning”.

– HiØ har kommet lengst med entreprenørskap

Da ansatte fra Ungt Entreprenørskap fra hele landet var samlet til ”Forum for lærerutdanning” 8-9. desember 2016, fikk Høgskolen i Østfold ros fra flere.

Til denne samlingen var Magne Skibsted Jensen fra Avdeling for lærerutdanning ved HiØ og Irene Bergsland fra UE-Østfold invitert for å presentere hvordan entreprenørskap er blitt en del av grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.

MangneSkibstedJensenogIreneBergsland.jpg

– Studentene ved HiØ er priviligerte som får entreprenørskap på vitnemålet. Skolene etterspør nemlig denne kompetansen, sier Irene Bergsland, som vi her ser sammen med Magne Jensen. Foto: Ungt Entreprenørskap, Østfold

– For å skape morgendagens pedagogikk trenger vi en diskusjon om undervisningskvalitet og hvordan lærere og studenter skal kunne samarbeide om å løse skolens samfunnsoppdrag, sa Magne Jensen fra HiØ på landskonferansen til Ungt Entreprenørskap. Han presenterte også HiØs nye 5-årige masterstudier, og viste til at entreprenørskap også er forankret i de nye og framtidige grunnskolelærerutdanningene.

I dag har Magne Jensen vært jurymedliem under fylkesmessen for elevbedrifter i Østfold.

– Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold er helt klart kommet lengst i Norge med entreprenørskap innen grunnskolelærerutdanningen. Dette gjøres på en forbilledlig måte gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Østfold og med praksisskolene i fylket, sier Helge Gjørven, pedagogisk rådgiver for Ungt Entreprenørskap.

Håper HiØs modell blir mal for lærerutdanninger

HelgeGjorven.jpg

– Med Høgskolen i Østfold som en spydspiss i dette arbeidet innen lærerutdanning håper vi at modellene og erfaringene fra Østfold kan bli en mal også for andre lærerutdanninger i landet, tilføyer Helge Gjørven fra Ungt Entreprenørskap (UE). Foto: UE

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr et tyvetalls ulke programmer fra grunnskole til høyere utdanning.

UngtEntreprenorskap2013.jpg
– Vi heier på skaperglede, sa Kathrine Thallis til NRK Østfold i dag morges. Hun er rådgiver for Ungt Entreprenørskap i Østfold og har kurset mange lærerstudenter fra HiØ de siste årene. Arkivf
oto: Bård Halvorsen, HiØ

– Vi tilbyr kurs, veiledning og støtte til bedrifter og lærere, slik at man kan drive med entreprenørskap i skolen, sa Kathrine Thallis etter å ha gratulert gårsdagens unge vinnere fra Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad.

Roser lærerne i Østfold

– Jeg er imponert over elevene - og jeg blir rett i ryggen når jeg ser hvilken jobb lærerne legger ned. Lærerne som jobber med dette tør å gå utenfor sin egen komfortsone og velger undervisningsmetoder som er relevante og tidsriktige. Kvaliteten på ungdomsbedriftene blir høyere år for år, takket være dyktige og engasjerte lærere, sier Kolbjørn Røstelien, styreleder i Ungt Entreprenørskap Østfold og som til daglig jobber for Sparebank 1 Østfold Akershus.

Aktuelle lenker

Lærer- og pedagogiske utdanninger ved HiØ

Alle utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Ungt Entreprenørskap, Østfold

Publisert 16. mars 2017 00:00 - Sist endret 27. mars 2017 11:09