– Lærerikt og morsomt

Hvert år har førsteårsstudentene ved bachelorstudiet i sykepleie øvelser for å teste kommunikasjonsferdigheter i ulike pasientsituasjoner.
Ferdighetssenter_oving_2017.jpg

ØVER PÅ KOMMUNIKASJON MED PASIENT. Ansatte simulerer pasienter slik at studentene får testet kommunikasjonsferdigheter. Alle foto i saken: HiØ.

Øvelsene er tilknyttet et del-emne i kommunikasjon og psykologi og avsluttes med to dager i ferdighetssenteret.

Studentene utfordres i flere situasjoner der de benyttet ulike kommunikasjonsferdigheter, samt reflektere over egne holdninger og hva det vil si å være profesjonell. Lærere fra høgskolen er markører og spiller ulike pasientsituasjoner. Etter øvelsen går læreren ut av pasientrollen og gir studentene faglig feedback samt legger til rette for dialog.

Studentene som deltok i øvelsen i januar 2017, sa følgende:

– Dette var en dag de fleste var spente på. Hva vil møte oss? Hva forventer de av oss?
Emneansvarlig Regine Tvete, hadde en gjennomgang før selve simuleringen startet og klarte å roe oss ned til å ha fokus på at dette kun er en læringssituasjon. Så var det å gå løs på oppgaven.

– Vi var grupper på ca 10, og 2 var sykepleieren og resten var observatører, de rollene rullerte vi på. Vi møtte flere mennesker, i forskjellige alder, livssituasjoner og diagnoser. De var veldig flinke til å teste oss på de områdene de hadde fått tildelt, og klarte å holde rollen veldig bra. Etter simuleringen var det tid for drøfting og tilbakemeldinger, og det var veldig nyttig, for da fikk vi sett selv hva vi gjorde riktig og hva vi kunne gjøre annerledes.

– På slutten av dagen samles vi i plenum og snakket litt om hva vi møtte og hvordan vi synes ting gikk. Alt i alt var det en veldig lærerik og morsom dag, utrykte noen av studentene som deltok.

Aktuell lenke

Ferdighetssenteret_oving2_januar2017.jpg

Ferdighetssenteret_oving_jan_2017.jpg

Publisert 1. mars 2018 00:00 - Sist endret 2. mars 2018 13:51