Laurbærprisvinnerne 2017: – Pionérarbeid innen pukk og betong

– Dette hadde vi ikke trodd da vi startet ingeniørstudiene for 3 år siden, sa Bjarne Muilwijk, en av de fire prisvinnerne som tirsdag mottok studentprisen for beste studentprosjekt 2017 ved Høgskolen i Østfold.
Laurbarvinnere2017.jpg

PRISVINNERE: fra venstre Tord Nordmo, Ole Morten Fjeldberg, Karoline Friis og Bjarne Muilwijk. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

De fire studentene var tydelig glade for prisen de nettopp hadde mottatt under den høytidelige seremonien som markerte starten på et nytt studieår ved HiØ tirsdag 15. august.

– Dette er en god belønning for mange timers arbeid på betong-labben, var studentene enige om.

Veilederen til studentene, førstelektor Inge R. Eeg, som også nominerte dem til prisen, mener studentene har gjort et viktig pionérarbeide med noe som kan ha stor betydning for så vel pukk-produsenter som betong-produsenter lokalt og nasjonalt.

– Det var fint å se hvordan det vokste frem en samarbeidsvilje og arbeidsglede etterhvert som gruppa jobbet sammen, sier Eeg.

Bedre betongegenskaper

Studentene som i våres avsluttet sin bachelorgrad Ingeniørfag i bygg mottok Laurbærprisen for sitt bachelorprosjekt «Reologiske og mekaniske egenskaper i betong ved ulike kornfordelingskurver med vasket maskinsand».

Prosjektet dreier seg om å teste ut ulike blandinger for betong der en nyttiggjør seg knuste materialer som pukk og vasket maskinsand. Dette med utgangspunkt i at industrien opplever mangel på tradisjonelle råvarer blant annet som følge av at det må tas hensyn til grunnvannsstand ved utvinning av råvarer og til båndlegging av aktuelle arealer til andre samfunnsbehov.

Oppgaven som er et gruppearbeid skrevet av studentene Ole Morten Fjeldberg, Karoline Friis, Tord Nordmo og Bjarne Muilwijk, ble av en enstemmig kommisjon vurdert som vinner av årets pris.

– For å motivere studenter til ekstra innsats i studiet har Høgskolen i Østfold stiftet studentprisen Laurbærbladet, sa rektor Hans Blom under prisutdelingen.

LaurbarbladetPrisutdeling2017.jpg

Rektor Hans Blom delte ut Laurbærprisen 2017 under årets studiestartseremoni 15. august. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

Bedømmelseskommisjonens vurdering: omfattende, arbeidskrevende og nyskapende

Bachelorprosjektet fikk karakteren A og er basert på et oppdrag fra Franzefoss Pukk AS og NorBtong AS.

Oppgaven har en klar problemstilling, baserer seg på en omfattende litteraturstudie og på diskusjoner og klargjøringer med oppdragsgiver om materialvalg og prøvemetoder.

Det ble foretatt 72 prøveblandinger der hver blanding ble nøye innveid og kontrollert, den ferske betongens egenskaper ble målt og det ble utstøpt prøvelegemer som etter normert herdetid ble testet for mekaniske egenskaper. Resultatene ble journalført i henhold til gjeldende standarder.

Kommisjonen oppfatter prosjektet som omfattende, arbeidskrevende og nyskapende. De erfaringer som er gjort og dokumentert i prosjektet er av stor nytteverdi for det videre arbeid både for oppdragsgiverne, norsk bergverks- og betongindustri og samfunnet for øvrig.

Kommisjonen legger særlig vekt på at det å i fremtiden kunne benytte vasket maskinsand til betong, ikke bare er et teknisk og økonomisk fremskritt, men at det også løser et miljømessig problem ved å ta i bruk materialer som tidligere ville gått til deponi.

Om Laurbærbladet

• Laurbærbladet deles ut årlig, og navnet på vinneren gjøres kjent i forbindelse med studieåpningen hvert år. Vinneren får et diplom og en premie på 10.000 kroner.
• Prisen skal gå til et studentprosjekt på bachelornivå. For å bli nominert, må prosjektene være sensurert på vanlig måte. Og det er faglærerne som nominerer kandidatene.
• Prosjektene måles etter kriteriene kvalitet, nytteverdi for fagfeltet og/eller samfunnet og kreativitet.
• Det kom i år inn 11 nominasjoner innen fristen/avtale om utsatt frist. De 11 nominerte oppgavene fordelte seg slik:
Fra Avdeling for ingeniørfag: 2 oppgaver
Fra Avdeling fir informasjonsteknologi: 4 oppgaver
Fra Avdeling for lærerutdanning: 4 oppgaver
Fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag: 1 oppgave

Laurbarvinnerne_under_expo_2017.jpg

EKSPERTER PÅ BETONG: Laurbærprisvinnerne her fotografert under årets EXPO-utstilling på Kråkerøy. Fra venstre: Ole Morten Fjeldberg, Bjørna Muilwijk, Karoline Friis og Tord Nordmo. Arkivfoto: Bård Halvorsen.

Publisert 16. aug. 2017 00:00 - Sist endret 17. aug. 2017 11:59