Markerer kvinnedagen 8. mars

Hvorfor er utdanning for kvinner og jenter livsviktig under kriser? Hvordan er det å være kvinne og leder i dagens Norge? Og hvordan får vi flere kvinner til å velge realfag? Dette er blant temaene som blir belyst av foredragsholdere under markeringen i biblioteket på Remmen. Arrangementet er åpent for alle.
Kvinnedagen-8.-mars_2017.jpg

Åshild Eliassen i Tsjad, hvor hun jobbet med flyktninger fra Darfur. Foto: Privat.

Avdeling for lærerutdanning v/ Dekan Unni Hagen inviterer til markering av DEN INTERNASJONALE KVINNEDAGEN

 • Sted: Biblioteket på Høgskolen i Østfold, studiested Halden
 • Dato: 8. mars kl. 11.30 – 12.45

P R O G R A M

 • Musikalsk innslag
 • Foredrag: «HVORFOR ER UTDANNING FOR KVINNER OG JENTER LIVSNØDVENDIG UNDER KRISER?» av Åshild Eliassen (ca 20 min).

  Eliassen er utdannet lærer (cand.philol) og bistandsarbeider. Hun ble medlem av Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP i 1996. NORCAP leier ut eksperter til FN. Eliassen har hatt et 20-talls FN-oppdrag i Afrika, Asia og Latin-Amerika, hvor hovedoppgaven har vært å få til undervisning for folk på flukt fra krig og konflikt og naturkatastrofer.

  I foredraget gis det konkrete eksempler på sterke kvinner på flukt, kvinner som bevarer verdigheten og selvrespekten under ytterst vanskelige forhold. Det fokuseres på kvinner og jenter som er spesielt utsatt og utnyttet under krig og konflikt, fordi mennene ofte går inn i væpnede grupper og kvinner ender som eneforsørgere.

  Det gis eksempler på hvordan marginaliserte og sårbare kvinner styrkes, beskyttes og bevisstgjøres om egne rettigheter gjennom alfabetisering og utdanning. Utdanning bryter sosiale barrierer: Hvordan utdanning kan frigjøre familier (kvinner) fra slavelignende kontrakter, forebygge at tenåringer blir mødre, prostituerte og rekruttert til væpnede grupper.

  Eliassen adresserer måter undervisning og yrkesopplæring kan bli en buffer mot fattigdom og manipulasjon.

 • Innlegg av Fereshteh Golparvar. Golparvar er kurder født i Iran, oppvokst i en moderne familie med et sterkt behov for uavhengighet. Hele familien flyktet fra Iran etter revolusjonen og kom til Halden for 20 år siden. Frihetsberøvelse er en stor utfordringer flere steder i verden, og hennes historie er et eksempel på at 8. mars fremdeles er viktig å markere.

 • Innlegg av Anita Gundrosen om «Å være kvinne og å være leder i dagens Norge». Gundrosen er ei 43 år gammel kvinne. Hun er gift og har to flotte sønner. Hun arbeider som rektor på Gimle barneskole i Halden. - Å være skoleleder gir en unik mulighet til å påvirke barn og unges til vekst og utvikling. Videre ser jeg det som givende å få være med og lede lærernes læring gjennom min ledelse av skolens utviklingsarbeid, sier Gundrosen.

 • Til sist før det musikalske innslaget skal lærerutdanningens to stipendiater, Hege Marie Poulaki Mandt & Sanna Erika Forsström holde innlegget «KAMPEN OM FLERE KVINNER I REALFAG»

 • Musikalsk innslag

Link til event på Facebook: https://www.facebook.com/events/1283218745098877/

Ta med matpakka og spis i biblioteket. Servering av frukt, kake og kaffe. Menn, kvinner, barn, gamle, studenter, ansatte og alle andre er velkomne!

Publisert 1. mars 2017 00:00 - Sist endret 1. mars 2017 10:24