Norsk i skolen

Høgskolen i Østfold starter i høstsemesteret det nye masterstudiet norsk i skolen. I den anledning arrangeres åpent seminar 9. og 10. august 2017 på Remmen av norskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning.
LederSeminarOmNorsk.jpg
LEDER UKENS ÅPNE SEMINAR: Karine Stjernholm (t.v) og Åshild Søfteland, fra norskseksjonen ved høgskolens Avdeling for lærerutdanning, har det faglige ansvaret for seminaret. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Seminaret finner sted i Auditorium 1 ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden
  9. august kl. 13:30 - 17:00
10. august kl. 09:00 - 17:00

Seminaret er åpent for alle, og norskseksjonen har invitert sentrale forskere fra pensumlitteraturen til studiet.

Seminaret er særlig aktuelt for språkdidaktikere fra alle språkfag, samt lærerutdannere og lærerstudenter, og ellers alle interesserte. 

Innledere og tema

Christian Bjerke (HiØ):
Norskfagets kjerneelementer og den kommende revisjonen av læreplanen i norsk 

Hilde Sollid (UiT):
Skolen som semiotisk landskap

Unn Røyneland (UiO):
Kva skal til for å høyres ut som du høyrer til? Spørsmål om autentisitet, legitimitet og anonymitet

Toril Opsahl og Ingebjørg Tonne (UiO):
Møte med språklig variasjon

Terje Lohndal (NTNU og UiT):
Morsmålsundervisningen inn i fremtiden: Grammatikk og språkblanding

Sveinung Nordstoga (HSN):
Norskfaget i dag. Om danning, fag og litt Fløgstad

Marte Blikstad-Balas (UiO):
Literacy i skolen: hva, hvorfor og ikke minst hvordan?

Tove Frønes (UiO):
Å lese og navigere på nettet - hva bør vi lære elevene?

Kristin Melum Eide (NTNU Trondheim):
Hva kan grammatikkforskninga gi lektorstudentene – og hva kan lektorstudentene gi grammatikkforskninga?

Heidi Brøseth og Mari Nygård (NTNU Trondheim):
Ubevisst og bevisst grammatikk-kunnskap – det didaktiske potensialet i generativ grammatikk

Pia Quist (KU):
Observation og læring – om etnograrafisk metode i udforskningen
af sproglig variation som social praksis

Stian Hårstad (NTNU Trondheim):
Spøkelser og dialekter fins. Og norsklæreren har skylda. Om å studere hvordan språklige virkeligheter blir til i klasserommet.
Publisert 7. aug. 2017 00:00 - Sist endret 8. jan. 2018 10:51