Ny dekan på «ny» avdeling

Trodde du Terje Grøndahl var ny dekan for HS? I så fall må du tro om igjen.
NY DEKAN PÅ HV: Terje Grøndahl. (FOTO: Ann-Kristin Johansen)

BILDETEKST: Terje Grøndahl gledet seg over å motta nye studenter under årets studiestart. Han er nå ny dekan for en avdeling som også har endret navn til Avdeling for helse og velferd. (FOTO: Ann-Kristin Johansen)

Avdeling for helse- og sosialfag finnes nemlig ikke mer. Første august «gjenoppsto» avdelingen under et nytt navn, Avdeling for helse og velferd. Mens man i mange år har brukt forkortelsen HS er det nå altså HV som gjelder. Avdelingens engelske navn er Faculty of Health and Welfare Sciences.

Den ene av høgskolens seks avdelinger stiller dermed med ekstra blanke ark dette studieåret. Skjønt «blanke ark» blir en grov overdrivelse hva avdelingens nye dekan angår. Terje Grøndahl har lang fartstid ved Høgskolen i Østfold og har de siste årene vært studieleder for ABSV-utdanningene, det vil si programmene arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Og den nye dekanen er klar for nye utfordringer som øverste leder for HV.

– Etter mange år som studieleder for ABSV-utdanningene ser jeg nå fram til å lede og bidra til en videreutvikling av Avdeling for helse og velferd. Jeg er opptatt av kvalitet i studiene og at vi utdanner dyktige profesjonsutøvere som både har gode akademiske og praktiske ferdigheter, sier den nye dekanen.

Grøndahl overtar ansvaret for en avdeling med tre masterstudier. Denne høsten starter det første masterkullet på studiet «Avansert sykepleie ved kronisk sykdom».

– Masterutdanninger våre er viktige. Vi må også vurdere å utvikle og etablere nye masterutdanninger slik at våre BA studenter kan gjennomføre hele løpet fra BA via MA og i løpet av noen år, også Ph.D. ved Høgskolen i Østfold, sier HV-dekanen og legger til:
- Jeg ser det som viktig og sentralt at vi kan arbeide videre med å øke omfanget av utviklingsarbeider, forskning og publisering, både fordi forskning er en viktig oppgave, og for at forskning kan bidra til bedre undervisning.

Økt fokus på velferdsbegrepet

Året 1994 var startdatoen for Høgskolen i Østfold. Da ble fem av fylkets tidligere høgskoler slått sammen til en. De tidligere høgskolene var Østfold sykepleierskole (etabl.1955), Halden lærerskole (1963), Østfold ingeniørhøgskole (1965), Østfold distriktshøgskole (1977) og Østfold vernepleierhøgskole (1980). I forbindelse med sammenslåingen ble avdelingen for helsefag opprettet. Under betegnelsen HE kunne avdelingen da tilby sykepleie- og vernepleiestudier. Etter at barnevernspedagogstudiet ble opprettet i 2001 og sosialt arbeid året etter ble «sosialfag» en del av navnet. Siden da har avdelingen hatt navnet Avdeling for helse- og sosialfag, altså HS.

Men nå, cirka 15 år senere, har altså avdelingen byttet navn til Avdeling for helse- og velferd (HV). Studieporteføljen tilhørende avdelingen har vokst og omfatter i dag blant annet fem bachelorstudier, tre masterstudier og en rekke videreutdanninger. 
En oversikt over alle studieprogrammene avdelingene tilbyr finner du her.

Noe av forklaringen på navneendringen er at i et samfunnsmessig perspektiv så er det mye oppmerksomhet på de store utfordringer innen helse og velferd. Begrepene helse og velferd anvendes i offentlige dokumenter og i den offentlige debatten. At benevnelsen «fag» har falt bort fra avdelingsnavnet er resultat er heller ikke tilfeldig. 

«Avdelingen mener at det nye navnet nettopp skal vise den tette koblingen med samfunns- og arbeidslivet. Det bør heller ikke være benevnelser som -fag, eller –vitenskap. Det er åpenbart at en høgskole i 2016 er faglig/vitenskapelig», heter det i saksutredningen som dannet grunnlaget for vedtaket om navneendringen.  

Ny organisering

Bytte av navn inngår som en del av omorganiseringene av avdelingen som blant annet innebærer at antall studieretninger er redusert fra tre til to. Forenklingen er tenkt å gi hver studieretning et større handlingsrom med hensyn til ressurser internt innenfor enheten. I begrunnelsen for omorganiseringene heter det blant annet at:

«Inndelingen av faglige ressurser og studier innenfor de to studieretningene, skal legge forholdene til rette for å styrke fagmiljøene og tverrfaglig/flerfaglig samarbeid gjennom en studieportefølje som har flest mulig gjennomgående studieforløp».

Terje Grøndahl er spent på veien videre der ansatte skal forholde seg til nye strukturer, nye funksjoner og nye samarbeidsrelasjoner.

-Jeg har vært med på planleggingen av den nye organiseringene og denne er nå gjennomført. Det som er spennende og utfordrende nå er å få det til å fungere i praksis og det er fortsatt noen brikker som skal på plass, sier han.

Publisert 24. aug. 2017 00:00 - Sist endret 24. aug. 2017 14:18