Ny kontorbygning i Halden

I januar 2018 tar Høgskolen i Østfold fullt ut i bruk den nye kontorbygningen, som får inngang i 2. etasje ved heisen nærmest «Blå Boks».
NyeKontorHalden4FotoMixetiEtt.jpg

50 NYE KONTOR blir det i den nye bygningen, som stod ferdig i desember 2017.

Den nye bygningen C2

Mandag 18. desember flyttet høgskolens første ansatte inn i C2 på Remmen.

Der har Veidekke bygget 900 kvadratmeter kontorareal i etasjen over kantina.

Disse får plass i C-bygningens nye 2. etasje:
• Studiestedsadministrasjonen i Halden - deriblant eksamenskontoret
• Flere ansatte fra Avdeling for lærerutdanning
• Noen øvrige funksjoner

Innflyttingen til C2 vil foregå til et stykke utpå nyåret, 2018.

Etterpå vil innleide kontorbrakker bak lærerutdanningen fjernes. 

Åpent i høgskolens åpningstid 

C2-bygningen vil for studenter og besøkende være åpent i høgskolens åpningstid.

KontorbygningHaldenAdvent.jpg

Ansatte ved HiØ får to møterom, og sosiale soner i enden av korridorene - slik vist på bildene over og under. Foto: Bård Halvorsen

KontorbygningHaldenInventar.jpg
Denne delen av av kontorbygningen får utsikt mot studentboligene i Halden.

KontorbygningHaldenKontor.jpg

Kontor ut mot idrettsplassen, her avbildet før det ble utstyrt med data- og kontorutstyr.

ThereseBrennaNyttKontor2017.jpg

Therese Brenna var en av de første som flyttet inn i høgskolens nye kontorbygning i Halden, hvor hun er HR-rådgiver i Studiestedsadministrasjon Halden.

Publisert 20. des. 2017 00:00