Ny videreutdanning med fokus på overvekt hos førskolebarn

HiØ VIDERE tilbyr fra våren 2018 en ny videreutdanning med fokus på overvekt hos førskolebarn. De siste ti til tyve år har det globalt sett blitt registrert en kraftig økning av overvekt hos barn og unge.
Barn-pa-vekt_COLOURBOX24983005.jpg

Fotoillustrasjon: Colorbox.com.

Studiet har tittelen «Overvekt hos førskolebarn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn».

Flere studier viser en tydelig sammenheng mellom overvekt i førskolealder og overvekt i barne- og ungdomsårene. Fokus på forebygging blir derfor svært viktig. Det er enklere å etablere gode vaner for en 3-4 åring enn å endre vaner hos en ten-åring, og fagmiljøene har et økende fokus mot den aller yngste gruppen, førskolebarna.

Studiet er for alle som er i kontakt med førskolebarn og deres familier, som for eksempel helsesøstre og barnehagelærere. Helsestasjonen tar imot nær 100 prosent av alle førskolebarn og svært mange går i barnehage. Det vil si at både helsesøstre og barnehagelærere har en unik mulighet til å følge opp og veilede de aktuelle familiene.

Det er imidlertid noen barrierer; overvekt er et vanskelig og sensitivt tema både for familiene og fagpersonen. Det viser seg at familier med overvektige barn ofte ikke selv ser at barnet er overvektig, og undersøkelser viser at fagpersoner gruer seg for å bringe temaet på bane.

De føler at de mangler blant annet kunnskap og kommunikasjonsferdigheter samt at de mangler tiltro til at de skal kunne hjelpe familiene. Videreutdanningen vil bidra til å styrke den profesjonelles kommunikasjonsferdigheter og mestringsfølelse. Den har fokus på sosial ulikhet samt bevisstgjøring av egne holdninger i møte med overvektige barn og deres familier.

Aktuell lenke:

Publisert 25. aug. 2017 00:00 - Sist endret 25. aug. 2017 10:54