Olympiatoppen flytter inn hos Høgskolen i Østfold

Et rykende ferskt «samboerskap» mellom Olympiatoppen Øst og HiØ åpner for et spennende samarbeid innenfor både undervisning, testing og forskning.
WEB-HovedOL.jpg

SPENNENDE SAMARBEID: Toppidrettssjef Tore Øvrebø (t.v.) og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes gleder seg over at Olympiatoppen Øst etableres i høgskolens lokaler på Værste fra januar 2018. (FOTO: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

TEKST: Ann-Kristin Johansen og Nina Skajaa Fredheim

- Det er en stor dag for Høgskolen i Østfold å kunne signere en samarbeidsavtale med Olympiatoppen som det åttende regionale senteret til Olympiatoppen, Region Øst.

Det uttalte en smilende høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes da han mandag 11.desember signerte avtalen som har til hensikt å utvikle et godt og forpliktende samarbeid på områder av felles interesse for norsk toppidrett og HiØ.

 En like fornøyd toppidrettssjef Tore Øvrebø signerte avtalen på vegne av Olympiatoppen. Olympiatoppen er en avdeling i Norges idrettsforbund som er gitt det operative ansvar og nødvendig myndighet til å utvikle norsk toppidrett.

- Det er en strategi i Olympiatoppen som sier vi skal jobbe for etterveksten til toppidretten og da er regionsentrene absolutt en del av det, forklarte han.

Høgskolen i Østfold har allerede i flere år samarbeidet med Olympiatoppen gjennom toppidrettsavtalen. Denne sikrer toppidrettsutøvere tilrettelegging i studiene slik at de kan kombinere idrett og utdanning. Samarbeidsavtalen som nå er inngått gjelder altså etableringen av Olympiatoppen Øst i høgskolens lokaler på Værste-området med oppstart januar 2018.  


KontraktWeb__Kopi.JPG
AVTALEN I BOKS:
- Vi satser på at det blir så mange (studenter red.anm.) at det blir en utfordring for dere, spøkte toppidrettssjef Tore Øvrebø da han og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes signerte samarbeidavtalen i forbindelse med etableringen av Olympiatoppen Øst.  

- Kjempeløft for regionen

HiØs samfunnsoppdrag innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling er naturlige samarbeidsområder hvor partene har gjensidig nytteverdi av å samarbeide. Samarbeidsområdene med Olympiatoppen skal omfatte:

  • Tilgang til lab- og testfasiliteter
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter og faglig samarbeid innen relevante fagområder med  henblikk på toppidrett
  • Personellsamarbeid
  • Leie av kontorlokaler tilknyttet Høgskolen i Østfold
  • Tilrettelegging for utøvere som kombinerer utdanning og toppidrett
  • Trener- og lederutdanning innen toppidrett

Avtalen innebærer at Olympiatoppen Øst får tilgang til blant annet Høgskolens Idrettsmedisinske testlaboratorium (IMTL) som i dag blir benyttet av både bioingeniør-, sykepleier- og idrett/kroppsøvingsstudenter ved HiØ. IMTL er primært et laboratorium til bruk for ansatte (forskning) og for studenter (undervisning og prosjektarbeid). På forespørsel benyttes IMTL også til testing av lag og toppidrettsutøvere, mosjonister, røykdykkere og ulike pasientgrupper.

WEB-Sveen.jpg
ET KJEMPELØFT: Førstelektor Ole Sveen (t.h.) mener det nye samarbeidet med Olympiatoppen er et løft både for regionen og høgskolen. Her sammen med Erling Strand som er avdelingsleder ved Olympiatoppen Øst.

- Dette er et kjempeløft for hele regionen og et faglig løft for høgskolen, sier Ole Sveen som er førstelektor i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Østfold.  

Men hva vil dette samarbeidet bety for høgskolens studenter?
-
Vi håper vi kan bruke de sterke fagressursene i Olympiatoppen inn mot utdanningene våre. Dette vil også bety at toppidrettsstudentene våre får en naturlig inngang på testsenteret, men jeg håper alle avdelingene ved høgskolen kan nye godt av dette samarbeidet, forklarer han.

Glad for lokalt initiativ

På hjemmesiden til det nyetablerte regionsenteret heter det at: «Olympiatoppen Øst skal lede an og være en pådriver for å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere og internasjonale toppidrettsutøvere i Østfold og Akershus.» Idrettsstyret i Norges idrettsforbund mener at regionale kompetansesentra skal være et satsingsområde for å desentralisere kompetanse til lokale treningsmiljøer, og for å hente nytte av samarbeid med eksterne kompetansemiljøer som kan bidra overfor idretten.

TRIO-WEB.jpg
SÅ PÅ FASILITETENE: Utviklingssjef i Olympiatoppen Trond Pedersen (t.v.), høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes og toppidrettssjef Tore Øvrebø benyttet anledningen til se nærmere på IMTL-labenetter signeringen av samarbeidavtalen.  

Toppidrettssjefen er svært fornøyd med prosessen rundt etableringen av Olympiatoppens nyeste senter, og at det har vært et lokalt initiativ for å få dette på plass.

- Dette har gjort prosessen litt annerledes enn å dra i gang noe sentralt fra. Engasjementet kommer fra idretten og da er det lettere å få stablet det formelle på beina, sier han.

I første omgang er det to personer fra Olympiatoppens regionsenter som flytter inn på høgskolen. Ifølge Olympiatoppen er de regionale avdelingenes viktigste målgrupper morgendagens toppidrettsutøvere, deres trenere, ledere og miljøer. 

- Her satser vi på å få til synergieffekter når det gjelder kompetanse. Og tilrettelegge for de idrettsutøverne som ønsker å satse på toppidretten så de ikke forsvinner ut av regionen vår, sier Erling Strand som er avdelingsleder for det nye regionsenteret.

Mye arbeid som venter

Det var i 2015 av Olympiatoppen vedtok å øke antallet regionsentre fra tre til åtte. Med Olympiatoppen Øst på plass i høgskolens lokaler er altså det målet nådd. Utviklingssjef i Olympiatoppen, Trond Pedersen sier det var viktig å finne det stedet i regionen som hadde det akademiske miljøet som Olympiatoppen hadde behov for.

- Østfold Idrettskrets har vært en av krumtappene for å få dette til. Det er viktig på understreke at et regionsenter som dette ikke er noe man får tildelt, men noe du skaper, sier han.  

Ifølge Pedersen er det nå mye arbeid som venter.
- Avtalen i dag er bare selve startskuddet. Det er nå den virkelige jobben begynne hvor vi skal utvikle og bygge og gå i dialog med særidrettene i regionen. Nå skal vi kartlegge og finne ut hvor behovet er, forklarer han.  

Publisert 11. des. 2017 00:00 - Sist endret 11. des. 2017 15:27