Stilte ut eget masterprosjekt på Norsk Teknisk Museum

Scenograf Alejandra Mendez Ramirez er utdannet ved Akademi for scenekunst. "Finalen" på masterprosjektet var utstillingen «Grossraum» på Norsk Teknisk Museum.
Alejandra-FS.jpg

Tema for utstillingen som ble åpnet av selveste Thorvald Stoltenberg var tvangsarbeid under andre verdenskrig, et tema som ifølge museets egne nettsider er underkommunisert i vår nære samtidshistorie. Formålet med «Grossraum» er å bringe historien fram i lyset og bidra til en debatt, samt å utfordre den kollektive historien om okkupasjonstiden i Norge.
Mer om utstillingen på Norsk Teknisk Museums hjemmesider.

Scenograf Alejandra Mendez Ramirez fra Costa Rica fullførte sin mastergrad ved Akademi for scenekunst i desember 2016.

Denne våren er det nytt opptak til det populære masterprogrammet i scenografi. Søknadsfrist er 1.mars. For mer informasjon om studiet og hvordan du søker om opptak, klikk her.

Utstillingen «Grossraum» var Alejandras masterprosjekt i scenografi og dette er blitt gjennomført ved Norsk Teknisk Museum (NTM) som et studentprosjekt med veiledning.

- «Grossraum» er et av mange samarbeidsprosjekter mellom NTM og Akademi for scenekunst. Den første delen av utstillingen har vært et prosjekt som involverte alle våre fem masterstudenter i scenografi i deres første semester, fortalte kunstnerisk leder for scenografiprogrammet, professor Serge von Arx. 

Mendez Ramirez hadde ansvar for utstillingsdesignet i «Grossraum». Ved bruk av originale gjenstander og dokumenter forsøkte hun å skape unike opplevelser og rom for refleksjon.

Gir publikum valget

«Grossraum» baserte seg på et stort forskningsprosjekt der man undersøkte et enormt arkiv som har ligget ved Riksarkivet siden andre verdenskrig. Det var NTM og NTNU som i 2011 søkte om å få undersøke arkivet. Med støtte fra Forskningsrådet er 440 hyllemeter gjennomgått for å undersøke og belyse virksomheten til Organisasjon Todt.
Les mer om Organisasjon Todt i Norge under 2.verdenskrig på Teknisk Museums egne sider.

- Det unike med dette prosjektet er at akademisk forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid forenes, uttalte von Arx.

Ifølge Mendez Ramirez er utstillingsscenografien et resultat av tett samarbeid med forskerne selv.
- Vi skapte verkstedsmøter der forskerne presentere sin fortelling gjennom historier, dokumenter, bilder, gjenstander og andre elementer til meg. Videre presenterte jeg mine ideer til dem som igjen åpnet for en diskusjon og en påvirkningsprosess, sa hun om prosjektet.

Ifølge den ferske scenografen var det opp til publikum å tolke det de fikk se. Den romlige konseptet med utstillingen er "hvor mye ønsker du å se?". Fortellingen ble presentert som fragmenterte deler og tilskueren kunne velge hvor dypt inn i fortellingen de ønsket å gå.

- Hva var spesielt utfordrende for ditt arbeid med scenografien med tanke på teamet for denne utstillingen?
- Mange av de utfordringene jeg støtte på skyldes min mangel på historisk kunnskap, språkvansker, ulik kulturell bakgrunn og ingen tidligere erfaring med museumsutstillinger.

  Mendez Ramires hadde kun positive ting å si om samarbeidet med Norsk Teknisk Museum.
- Heldigvis har alle på museet har vært veldig støttende. De har vært villige til å dele all sin kunnskap, forståelse og engasjement for denne prosessen med meg, fortalte hun.

Et kvalitetsstempel

Alejandra Mendez Ramirez søkte seg inn på det første opptaket til masterstudiet i scenografi ved Akademi for scenekunst i 2014. Etter å ha fullført det krevende studiet og tatt steget ut i arbeidslivet som en selvstendig kunstner, har hun følgende svar på hvorfor hun søkte seg hit og hvordan hun opplevde studietiden:

- Jeg ønsket å være på et sted som var både utfordrende og inspirerende, og jeg opplevde å komme til et sted som var nettopp dette.

NTM er en av flere, store samarbeidspartnere som har bidratt til å realisere de kunstneriske masterprosjektene ved Akademi for scenekunst. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom mener samarbeidsprosjekter av denne typen er viktige for både høgskolen og samfunnsdebatten.

- Det er av stor betydning for Høgskolen i Østfold og vårt Akademi for scenekunst at en masterstudent i scenografi bidrar til å lage en utstilling på Teknisk Museum som vil bli besøkt av et stort publikum.  Gjennom dette bidrar vi til å belyse en mørk side av historien som det er viktig at vi tar inn over oss, forklarer han.

Blom synes også samarbeidet er en fjær i hatten for Akademi for scenekunst.
- Når Teknisk Museum velger å engasjere en av våre studenter til å gjennomføre sitt masterstudium, viser det at kvaliteten på vår scenografiutdanning ved Akademi for scenekunst er av høy kvalitet, sier han.

Relevante lenker:

Masterprogram i scenografi - studieinfo
Fikk ja til scenografi-master
Vant årets utdanningskvalitetspris
Satset "alt" og vant - Akademiet fikk ja til nytt masterprogram

Publisert 23. feb. 2017 00:00 - Sist endret 24. jan. 2018 12:30