Nyhetsarkiv - Side 10

Kvinnedagen-8.-mars_2017.jpg
Publisert 1. mars 2017 00:00
Hvorfor er utdanning for kvinner og jenter livsviktig under kriser? Hvordan er det å være kvinne og leder i dagens Norge? Og hvordan får vi flere kvinner til å velge realfag? Dette er blant temaene som blir belyst av foredragsholdere under markeringen i biblioteket på Remmen. Arrangementet er åpent for alle.
Velferdensorganisering_COLOURBOX654.jpg
Publisert 28. feb. 2017 00:00
INNLEGG. «Kan dere ikke bare snakke sammen da?» Det virker så lett, men er som regel mye lettere sagt enn gjort. Når de som skal snakke sammen jobber i forskjellige organisasjoner eller tilhører ulike profesjoner, så blir det ofte enda vanskeligere.
Mesh-bilde120150408b.jpg
Publisert 27. feb. 2017 00:00
Nå kan du søke i MeSH (Medical Subject Headings) på norsk og engelsk. Hovedmålet er å få en norsk tesaurus (ontologi eller et kontrollert vokabular med relasjoner mellom begrepene) for medisin og helsefag som kan brukes av alle.
Bildet viser ingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Publisert 21. feb. 2017 00:00

Høgskolen i Østfold tilbyr inngangsporter til ingeniørstudier for både søkere med yrkesfaglig bakgrunn, og søkere med generell studie-/ realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Har du hørt om Y-veien og TRESS?

Kamil_Dursun.jpg
Publisert 18. feb. 2017 00:00
Dekan på avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold, Kamil Dursun, oppfordrer alle potensielle studenter til å velge utdanning ut fra interesse – ikke dagens arbeidsmarked.
Aasne-Seierstad.jpg
Publisert 13. feb. 2017 00:00
Bokpresentasjon ved HiØ: I boka "To søstre" forteller Åsne Seierstad om hvordan to søstre fra Bærum blir radikalisert og reiser til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen IS. Dette vil Seierstad fortelle om på HiØ i dialog med førsteamanuensis Franck Orban.
FredCarloAndersen.jpg
Publisert 10. feb. 2017 00:00
Disputas: Førstelektor Fred Carlo Andersen fra Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold forsvarer sin doktorgradsavhandling fredag 10. februar 2017 ved Universitetet i Oslo.
HiofLogOgHexa.jpg
Publisert 10. feb. 2017 00:00
Førstelektor Knut Ove Æsøy fra Avdeling for lærerutdannig ved Høgskolen i Østfold disputerer fredag 10. februar 2017 ved NTNU i Trondheim.
Veivalg_COLOURBOX3654725_2048.jpg
Publisert 9. feb. 2017 00:00
FOREDRAG. Dagens arbeidsliv er preget av omstillinger og endringer av organisasjonens rammebetingelser. Hvordan takler de ansatte disse endringene?