Nyhetsarkiv - Side 19

Bildet viser: Sissel Larsen veileder HiØ-studentene Martine Halås Sellevoll (til venstre), Malin Krå
Publisert 2. mai 2016 14:00
Kan barnehagene i Fredrikstad bli bedre via smartere deling av kunnskap? Det prøver tre studenter fra Avdeling for ingeniørfag å finne ut av. Svaret får vi på HiØs EXPO 10. og 11. juni 2016.
Satser-digitalt_fagdag-digi_21.4.16.jpg
Publisert 26. apr. 2016 00:00
– Fleksible utdanningsmodeller og digitale løsninger er en prioritert satsing for høgskolen, sier rektor Hans Blom.
Barn-gjemmer-seg-i-hendene.jpg
Publisert 25. apr. 2016 10:38
Kronikk. Ansatte i barnehagen sitter ofte med en magefølelse om at noe er galt, men sender færre bekymringsmeldinger enn andre instanser. Er vi i barnehagen rustet til å se mulige varseltegn?
DSC_0044.jpg
Publisert 20. apr. 2016 14:50
Mari Kjos Hellum ved HiØ er ifølge Morgenbladets kåring «Fantastiske formidlere» én av Norges beste forelesere.
Studiested4FotoMixetBHA.jpg
Publisert 20. apr. 2016 00:00
Den årlige EVA2-undersøkelsen er nå i gang blant 2. årsstudenter på alle avdelinger ved Høgskolen i Østfold. Undersøkelsen er et viktig bidrag i høgskolens arbeid med å tilby utdanning av høy kvalitet.
Datamaskin_COLOURBOX2042719.jpg
Publisert 18. apr. 2016 12:30
Kronikk. Akademisk skriving er en gave til alle som ønsker å oppøve evnen til elegant, vakker og presis kommunikasjon, skriver tre ansatte på Høgskolen i Østfold.
Bildet viser tre språkforskere fra Østfold utenfor inngangen til University of Cambridge.
Publisert 15. apr. 2016 11:03
Forskergruppen i språkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold gjennomførte seminar ved University of Cambridge 2.-6. april 2016.
PersonalNytt.gif
Publisert 13. apr. 2016 12:41
Dersom det har skjedd vesentlige endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder, kan du be om justering av lønn på særlig grunnlag. Forhandlingene for våren 2016 vil bli gjennomført 19. mai 2016. Frist for innlevering av krav er satt til 1. mai, se tidsplan nedenfor.
Personal.jpg
Publisert 13. apr. 2016 00:00
10. mars 2016 vedtok høgskolestyret ny personalpolitikk for Høgskolen i Østfold. Personalpolitikken bygger på høgskolens strategiske plan, og vil være styrende for prioriteringer og aktiviteter innenfor personalområdet fremover.