Nyhetsarkiv - Side 6

studiestart2016.jpg
Publisert 19. juli 2017 00:00
– Økning i søkertall på nesten tre ganger så mye som landsgjennomsnittet i april har gitt et godt resultat i årets opptak. Dette er vi fornøyd med sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes ved Høgskolen i Østfold.
Bildet viser Studentsamskipnadens nye boliger og uteanlegg på Bjølstad i Fredrikstad.
Publisert 6. juli 2017 00:00
Nye studenter får tips og råd på nettsidene til Studentsamskipnaden i Østfold, som informerer om og administrerer studentboliger i Halden og Fredrikstad.
IKT-ambassadorer.jpg
Publisert 4. juli 2017 00:00
Regjeringen har tildelt midler til 250 nye studieplasser i IKT i Norge. Høgskolen i Østfold er tildelt 15 nye IKT-studieplasser fra høsten 2017.
Bildet viser de personer som deltok på vernepleierutdanningenes nettverssamling i juni 2017.
Publisert 29. juni 2017 00:00
Nettverket for vernepleierutdanninger søker Norges Forskningsråd om midler til å forske på prosjekt «Bedre helsetjenester til mennesker med utviklingshemming», hvor også Høgskolen i Østfold deltar.
Sommerbildet-av-studenter.jpg
Publisert 28. juni 2017 00:00
Kjære studenter og ansatte, jeg ønsker dere alle en god og velfortjent sommerferie.
IR1WEB.jpg
Publisert 26. juni 2017 00:00
– Det er veldig morsomt at publikasjonen vår ligger så høyt oppe på lista. Dette er et velrennomert internasjonalt tidsskrift med en høy impact factor, så det er mange gode artikler publisert der, forteller prosjektleder Anna-Lena Kjøniksen.
lysaker2016web.jpg
Publisert 24. juni 2017 00:00
Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Grønn Byggallianse gjennomført undersøkelsen «Owners shade of Green» som en del av FoU-prosjektet «Merverdien av grønne bygg».
Bildet viser tre kvinnelige språkforskere samlet utenfor Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Publisert 21. juni 2017 00:00
Forskergruppen «Språkdidaktikk», som ledes av Camilla Bjørke fra Høgskolen i Østfold, hadde 15. juni besøk fra University of Cambridge. Anledningen var et fagseminar om språklæring.
Servicetorget_Halden.jpg
Publisert 20. juni 2017 13:53

Torsdag 15. juni var det høytidelig åpningen av Servicetorget ved både studiested Halden og studiested Fredrikstad. Det som tidligere het Ekspedisjonen i Halden og Resepsjonen i Fredrikstad bytter navn til Servicetorget og nye flotte skilt er kommet opp.

Bildet viser ingeniørstudenter som deltar på den 25. EXPO-utstillingen ved Høgskolen i Østfold
Publisert 16. juni 2017 00:00
EXPO i Fredrikstad: 65 spennende studentprosjekt innen ingeniørfag vises på Høgskolen i Østfold 16 og 17. juni 2017.
DigitalEksamen2015.jpg
Publisert 14. juni 2017 00:00
– Digitale utviklingsprosjekter for fleksibel og nettbasert utdanning utgjør en sentral del av høgskolens satsning på fleksibel utdanning som er beskrevet i vår strategiske plan, sa rektor Hans Blom under en samling fredag 9. juni.