Koronavirus

Studiested Fredrikstad
Publisert 10. sep. 2020 09:19

To ny studenter ved studiested Fredrikstad er bekreftet smittet med Covid-19. Studentene ble bekreftet smittet tirsdag 8. september og onsdag 9. september.

Publisert 13. mai 2020 17:32

I forbindelse med den gradvise åpningen av høgskolen har vi justert den opprinnelige nettsiden vi hadde i forbindelse med koronasituasjonen. Denne siden inneholder informasjon gitt i forbindelse med gjennomføring av praksis, og reiseråd for våren 2020. For ny informasjon knyttet til sommer og høsten 2020, skal den ordinære nettsiden for koronasituasjonen benyttes.

Publisert 16. mars 2020 14:13

Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer. Alle studenter og ansatte innen helse-, bio-, og enkelte velferds-/sosialfag må forvente å kunne bli mobilisert til å tjenestegjøre. Dersom du som student skulle bli rekvirert eller engasjert til tjeneste i helsesektoren, så regnes dette som gyldig fravær.