Beredskapsbehov for studenter og ansatte innen helse-, bio-, og velferdsfag.

Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer. Alle studenter og ansatte innen helse-, bio-, og enkelte velferds-/sosialfag må forvente å kunne bli mobilisert til å tjenestegjøre. Dersom du som student skulle bli rekvirert eller engasjert til tjeneste i helsesektoren, så regnes dette som gyldig fravær.

Oversendelse av lister over reservepersonell til Helsedirektoratet

HiØ har av kunnskapsdepartementet blitt bedt om å sammenstille og oversende, senest innen 18. mars, en oversikt med kontaktopplysninger til alle studenter og ansatte ved institusjonen, som potensielt kan fungere som reservepersonell. Dette vil inkludere sisteårsstudenter innen helsefag (herunder studenter i sykepleie, vernepleie og bioingeniørfag) samt AAIO-studenter og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse. Denne listen er oversendt Helsedirektoratet.

Frivillig beredskap for Sykehuset Østfold

HiØ har også blitt bedt om å sende informasjon om studenter og ansatte som kan stå i frivillig beredskap for Sykehuset Østfold. Dette inkluderer primært 2 og 3. års studenter innen helse- og bioingeniør, studenter innen akutt-, anestesi-, intensiv., og operasjonssykepleie, samt studenter og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse. Aktuelle studenter vil kontaktes direkte av de aktuelle HiØ-avdelinger med forespørsel om å bidra.

Melde seg til tjeneste for kommunehelsetjenesten

HiØ har også fått et betydelig antall henvendelser fra kommunehelsetjenesten, som også er i akutt behov av personell, primært på grunn av et høyt antall ansatte i karantene. HiØ jobber med å få på plass en liste over kontaktpersoner i de ulike kommuner som man som, student innen helse- og velferdsfag, eller ansatt, kan ta kontakt med for å avklare behov og mulighet for bistand. Denne informasjonen blir lagt ut på denne nettsiden så snart den foreligger.

Kontaktopplysninger

Mange kommuner har på egne nettsider forespurt egne innbyggere med helsefaglig bakgrunn/studenter om de kan bidra. Sjekk din kommunes nettside for å finne ut hvordan du kan bidra.

Fredrikstad

 • Etat hjemmesykepleie – Eli B Pettersen elibpe@fredrikstad.kommune.no – mob 95144588
 • Etat omsorgssenter – Per Åge Pettersen  pepeaa@fredrikstad.kommune.no – mob 47378036

Etat tjenester til funksjonshemmede – Hanne Jensen hawl@fredrikstad.kommune.no – mob 91667839 

Sarpsborg

 • Virksomhet HR Maja K. Alimehaj - maja.k.alimehaj@sarpsborg.com - Tlf: 473 11 211
 • Virksomhet HR Jannicke Aasen jannicke.aasen@sarpsborg.com Tlf: 934 01 118 

Moss

 • Elisabet Baade-Mathiesen – elisabet.baade-mathiesen@moss.kommune.no

Råde

 • HR-rådgiver Marianne Wichstrøm Nielsen mwn@rade.kommune.no – 40031631

 Helsehuset Råde (sykehjem og hjemmebaserte tjenester)

 • Rådgiver Helsehuset Eva Britt Hansen - EvaBritt.Hansen@rade.kommune.no – 97977004

 Tjenester for funksjonshemmede – Råde kommune

 • Virksomhetsleder Tor-Arild Løining -TorArild.Loining@Rade.Kommune.no – 92080129 

Halden

 • Rådgiver Mette Sörvik - Mette.sorvik@halden.kommune.no 95198118

Marker 

 • Reidun Raen; reidun.raen@marker.kommune.no Tlf. 924 77 218

Våler

 • Virksomhetsleder pleie og omsorg Trine Bråthen, e-post:  trine.brathen@valer-of.kommune.no  mobil 99571302

https://valer-of.easycruit.com/vacancy/2491217/147335?iso=no

Hobøl 

Skjelfoss psykiatriske senter

 • Fagutviklingssykepleier Hallveig Gudjònsdòttir  tlf. 92835627 - hag@skjelfoss.no 

Skiptvet 

 • Kontaktperson:  Unni Kristiansen, Avdelingsleder, unni.kristiansen@skiptvet.kommune.no - Tlf: 91881809

Rakkestad

Seksjon Hjembaserte tjenester Rakkestad kommune:

 • Anita Buer, seksjonsleder Hjembaserte tjenester - anita.buer@rakkestad.kommune.no - Mob: 97076966

Seksjon Skautun korttids- og rehabiliteringssenter

 • Jeroen de Wit, seksjonsleder Skautun - JeroenDe.Wit@rakkestad.kommune.no - Mob:95073047

Seksjon Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

 • Ann Helen Herland Lund, seksjonsleder BOAK - 
  Ann-HelenHerland.Lund@rakkestad.kommune.no - Mobil: 91396706
Publisert 16. mars 2020 14:13 - Sist endret 23. mars 2020 08:45