English version of this page

Informasjon om Koronaviruset

Regjeringen fjernet 12. februar alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Nå skal vi alle tilbake til normal hverdag og ikke minst fullt tilbake på campus! Vi gleder oss til å se studenter og ansatte tilbake på campus.

Alle studenter må følge med i Canvas og på e-post hva som gjelder for akkurat sitt kull og sin undervisning. De enkelte fakultet/institutt vil nå legge en plan for hurtigst å komme tilbake til fysisk undervisning.

Lurer du hva du skal gjøre om du er smittet, har fått nyoppståtte luftveissymptomer, om du må i karantene osv? Alle nasjonale anbefalinger står på regjeringen sine nettsider. Dette er de samme anbefalingene som gjelder på campus eller i undervisningen generelt.

Les mer:

Denne siden er oppdatert: 12. juli 2022 15:03. Se endringsloggene for de siste oppdateringene.

Velkommen tilbake til den vanlige hverdagen!

Plakat med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Det er viktig at alle benytter rett kontaktpunkt i forbindelse med koronasituasjonen. Her finner du bl.a. kontaktinformasjon til koronateamet og smittesporingsgruppa.

Trenger du covid-19 vaksine?

Ta kontakt med den kommunen du bor i.

Trenger du å teste deg?

Dette skal du nå gjør i den kommunen du bor. Se oppdatert informasjon på din kommunes nettsider.

Generell informasjon

Endringslogg

HiØ har satt krisestab 28.02.2020 for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, eksamen, praksis, utenlandsopphold og andre sider ved høgskolens drift. Denne endringsloggen viser alle endringer som har har skjedd i forhold til informasjon basert på beslutninger i kriseledelsen.

 • Oppdatert med åpning - normal hverdag. 30.09.21
 • Oppdatert med at begge campus er i tiltaksnivå B. 23.04.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring rundt stenging i Viken. 15.03.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring rundt bruk av munnbind. 03.03.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring av mulighet for ferdighetstrening om dette er kritisk for progresjonen 02.02.21
 • Oppdatert med informasjon om stenging av campus i Halden og Fredrikstad - 31.1.21
 • Oppdatert i forhold til 15 kommuner - randsonekommuner - 25.01.21
 • Oppdatert i forhold til Nordre Follo - 23.01.21
 • Oppdater med ny informasjon etter regjeringens råd til befolkningen - 19.01.21
 • Oppdatert med informasjon fra Kunnskapsdepartementet om at undervisning blir digitalt - 02.01.21
 • Oppdatert med informasjon om vårsemester 2021 - 18.12.20
 • Oppdatert med nye retningslinjer. Se lenke under viktige beskjeder. - 11.09.20
 • Oppdatert med informasjon om studenter/ansatte fra Indre Østfold kommune - 16.08.20
 • Oppdatert med ny prosedyre - 12.08.20
 • Oppdatert med informasjon om studenter fra Indre Østfold Kommune - 11.08.20
 • Oppdatert med ny informasjon i forbindelse med studiestart.
 • Oppdatert med ny informasjon om åpning av universitet og høyskoler - 18.06.20
 • Oppdatert med ny informasjon om studentgrupper som får tilgang til campus, og hvilke rutiner som gjelder før studentene kommer inn på campus. Nettsiden er omstrukturert og avsnitt om praksis og reiseråd er flyttet ut på egen ny nettside. - 13.05.20
 • Oppdatert med informasjon om når nye retningslinjer blir publisert - 08.05.20
 • Oppdatert med rett dato for tilgang til lokaler. Skal stå 27.4 (stod 20.4).
 • Oppdatert med nye retningslinjer fra regjeringen om tilgang til høgskolens lokaler. Tydeliggjort at undervisningen gjøres digitalt ut semesteret og avklaring at det blir avslutningsseremonier blir digitale - 14.04.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon til HiØ VIDERE - 27.03.20
 • Oppdatert med informasjon om at tiltakene regjeringen har satt i gang videreføres til etter påske - 24.03.20
 • Kontaktinformasjon er lagt til på kommuner som trenger bistand (underliggende side) - 20.03.20
 • Oppdatert med nye regler fra Kunnskapsdepartementet angående gjennomføring av praksis - 19.03.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon for spørsmål om undervisning osv til hver enkelt avdeling under kontaktinformasjon - 18.03.20
 • Oppdatert med informasjon om hvordan studenter kan få tak i kritisk materiell/bøker osv når skolen er stengt - 18.03.20
 • Temaet undervisning, eksamen og praksis er delt opp slik at praksis er eget avsnitt. Det er også nye kontaktpunkter for praksisspørsmål, slik at de som har spørsmål får raskere svar fra sin avdeling. - 17.03.20 
 • Oppdatert med viktig informasjon fra Regjeringen om eksamen, praksis, tilrettelegging, stengte skoler, og om beredskapsbehov for studenter - 16.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om å følge med i Canvas og på e-post angående sin undervisning. - 15.03.2020
 • Oppdatert med anmodning om at studenter på utveksling og ansatte på arbeidsreise skal reise hjem - 13.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om at Høgskolen er stengt - 12.03.2020
 • Oppdatert informasjon om at HiØ ikke tar i mot nye utvekslingsstudenter. Det blir ikke gitt fravær ved obligatorisk undervisning. Ikke virksomhetskritiske møter avlyses helt og tas digitalt.
 • Oppdatert med viktig beskjed om undervisningreisestopp, tilstedeværelse på campus og skjerpet møtevirksomhet. - 11.03.20 kl 1830
 • Oppdatert med beskjed om å registrere seg hos UD ved reiser utenlands. - 10.03.20 kl 1930
 • Oppdatert med tydelig kolonne for kontaktpunkter, oppdatert informasjon om retningslinjer ved planlagte arrangement/nye samlinger e.l., samt informasjon om hvordan man skal forholde seg om man må være hjemme. - 10.03.20 kl 1600
 • Oppdatert om reiseråd for tjenestereiser for ansatte - 09.03.2020
 • Oppdatert om hvem som skal holde seg hjemme - 05.03.2020
 • Oppdatert om fremtidig undervisning, praksis og eksamen - 04.03.2020
 • Oppdatert med informasjon om ruter for studenter tilhørende helse- og omsorgstjenesten, retningslinjer for planlagte arrangementer m.m. - 02.03.2020
 • Strukturert siden på nytt, løftet opp kontaktpersoner og ressurser - 28.02.2020
 • Siden publisert - 05.02.2020