English version of this page

Informasjon om Koronaviruset

Regjeringen lettet 13. januar sine tiltak, og de vil bli justert på nytt i uke 5. 

For høgskolen betyr dette følgende:

 • Alle skal ha deler av sin undervisningen sin på campus. Det skal være tilbud om fysisk undervisning minst en gang i uka for alle.
 • Alle studenter må følge med i Canvas og på e-post hva som gjelder for akkurat sitt kull og sin undervisning.
 • Praksis gjennomføres som planlagt. Studenter forholder seg til smittevernsreglene som gjelder for praksisstedet.
 • Campus er ikke stengt, og SiØ har åpnet sine kantiner.

Hold deg hjemme om du er syk eller mistenker smitte!

Angående tester og registrering av smitte

Kommuneoverlegene mener det ikke er behov for jevnlig testing av alle studenter ukentlig med mindre det oppstår en spesiell smittesituasjon.

Studenter med symptomer eller som er nærkontakter skal få hurtigtester fra utleveringsbodene ved Koronasenteret som alle andre innbyggere. Dette gjelder både studenter i Fredrikstad og Halden. Studenter som bor i andre kommuner, skal hente dette i sin kommune. 

Blir man smittet skal dette registreres slik det står beskrevet på nettsidene til den kommunen man er bosatt i. Den enkelte skal nå sørge for å varsle sine nærkontakter ved positiv test. Dette vil også gjelde dere studenter. Smittestopp-appen er derfor veldig viktig å benytte nå, og om du blir smittet, husk å melde det i appen. Husk også å varsle den du leier studenthybel hos (også SiØ), samt kommunen, om du deler f.eks. bad/kjøkken og du ikke greier å isolere deg på din hybel. Dette er viktig så du ikke smitter de andre på samme kollektiv som deg.

Høgskolen trenger ikke lenger registrere smittede studenter/ansatte. Du trenger derfor kun varsle høgskolen (faglærer/institutt/fakultet) i forhold til din studiesituasjon og evt de du har hatt nærkontakt med. Har du andre spørsmål om korona, kan du selvsagt benytte deg av kontaktinformasjonen på denne siden.

Generelt

Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er viktig at alle bidrar til at alle smittevernråd følges, og at man er hjemme ved symptomer.

Husk å holde 1-meters avstand, og benytt munnbind om du ikke kan holde avstandskravet. 

Les mer:


Du skal IKKE på campus om du er syk eller mistenker smitte. FHI kommer med gode råd om hvordan du skal forholde deg ved sykdom. Les disse og vurder egen situasjon. Ta eventuelt kontakt med lærer om du er student, eller nærmeste leder om du er ansatte.

Fortsett å være nøye med håndhygiene -  Bruk håndsprit. Det finner du over store deler av høgskolens campus. Er noe tomt? Si fra til Servicetorget, så tar de det videre.

Denne siden er oppdatert: 27. jan. 2022 14:47. Se endringsloggene for de siste oppdateringene.

Eksamen

Høgskolens eksamener blir avholdt som planlagt. Dette gjelder også konteeksamener i januar. Dette i henhold til nye smitteverntiltak fra Regjeringen 13. desember. Studenter må følge med i Canvas og e-post om evt endringer i sin eksamensavvikling i tiden fremover. Dersom eksamen skal avholdes på campus, er dette vurdert som smittevernmessig forsvarlig.

Viktige ting å tenke på i forhold til eksamen på campus:

 • Du skal bruke munnbind inn og ut av eksamenslokalet siden det kan være vanskelig å holde god avstand til medstudenter/eksamensvakter. Du ska også ta på deg munnbind når du trenger bistand fra eksamensvakt, eller trenger støtte i fra f.eks. IT-vakta.
 • På grunn av pandemien, og sterkt press på helsetjenestene, er det nok med egenmelding for å si fra om at du er syk på eksamen. Du mister altså ikke et forsøk om du ikke leverer legeerklæring.
 • Bli hjemme om du er syk eller mistenker smitte. Ta hensyn til dine medstudenter - ikke dra på campus med smitte.
 • Det blir satt opp kontinuasjonseksamener tidlig, slik at man skal unngå å få forsinket studieløp om man er nødt til å trekke seg fra eksamen.

Les mer:

Kontaktinformasjon

Det er viktig at alle benytter rett kontaktpunkt i forbindelse med koronasituasjonen. Her finner du bl.a. kontaktinformasjon til koronateamet og smittesporingsgruppa.

Trenger du covid-19 vaksine?

Ta kontakt med den kommunen du bor i.

Trenger du å teste deg?

Dette skal du nå gjør i den kommunen du bor. Se oppdatert informasjon på din kommunes nettsider.

Generell informasjon

Endringslogg

HiØ har satt krisestab 28.02.2020 for å sikre at studenter og medarbeidere raskt skal få svar på sine spørsmål rundt undervisning, eksamen, praksis, utenlandsopphold og andre sider ved høgskolens drift. Denne endringsloggen viser alle endringer som har har skjedd i forhold til informasjon basert på beslutninger i kriseledelsen.

 • Oppdatert med åpning - normal hverdag. 30.09.21
 • Oppdatert med at begge campus er i tiltaksnivå B. 23.04.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring rundt stenging i Viken. 15.03.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring rundt bruk av munnbind. 03.03.21
 • Oppdatert med tydeliggjøring av mulighet for ferdighetstrening om dette er kritisk for progresjonen 02.02.21
 • Oppdatert med informasjon om stenging av campus i Halden og Fredrikstad - 31.1.21
 • Oppdatert i forhold til 15 kommuner - randsonekommuner - 25.01.21
 • Oppdatert i forhold til Nordre Follo - 23.01.21
 • Oppdater med ny informasjon etter regjeringens råd til befolkningen - 19.01.21
 • Oppdatert med informasjon fra Kunnskapsdepartementet om at undervisning blir digitalt - 02.01.21
 • Oppdatert med informasjon om vårsemester 2021 - 18.12.20
 • Oppdatert med nye retningslinjer. Se lenke under viktige beskjeder. - 11.09.20
 • Oppdatert med informasjon om studenter/ansatte fra Indre Østfold kommune - 16.08.20
 • Oppdatert med ny prosedyre - 12.08.20
 • Oppdatert med informasjon om studenter fra Indre Østfold Kommune - 11.08.20
 • Oppdatert med ny informasjon i forbindelse med studiestart.
 • Oppdatert med ny informasjon om åpning av universitet og høyskoler - 18.06.20
 • Oppdatert med ny informasjon om studentgrupper som får tilgang til campus, og hvilke rutiner som gjelder før studentene kommer inn på campus. Nettsiden er omstrukturert og avsnitt om praksis og reiseråd er flyttet ut på egen ny nettside. - 13.05.20
 • Oppdatert med informasjon om når nye retningslinjer blir publisert - 08.05.20
 • Oppdatert med rett dato for tilgang til lokaler. Skal stå 27.4 (stod 20.4).
 • Oppdatert med nye retningslinjer fra regjeringen om tilgang til høgskolens lokaler. Tydeliggjort at undervisningen gjøres digitalt ut semesteret og avklaring at det blir avslutningsseremonier blir digitale - 14.04.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon til HiØ VIDERE - 27.03.20
 • Oppdatert med informasjon om at tiltakene regjeringen har satt i gang videreføres til etter påske - 24.03.20
 • Kontaktinformasjon er lagt til på kommuner som trenger bistand (underliggende side) - 20.03.20
 • Oppdatert med nye regler fra Kunnskapsdepartementet angående gjennomføring av praksis - 19.03.20
 • Oppdatert med kontaktinformasjon for spørsmål om undervisning osv til hver enkelt avdeling under kontaktinformasjon - 18.03.20
 • Oppdatert med informasjon om hvordan studenter kan få tak i kritisk materiell/bøker osv når skolen er stengt - 18.03.20
 • Temaet undervisning, eksamen og praksis er delt opp slik at praksis er eget avsnitt. Det er også nye kontaktpunkter for praksisspørsmål, slik at de som har spørsmål får raskere svar fra sin avdeling. - 17.03.20 
 • Oppdatert med viktig informasjon fra Regjeringen om eksamen, praksis, tilrettelegging, stengte skoler, og om beredskapsbehov for studenter - 16.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om å følge med i Canvas og på e-post angående sin undervisning. - 15.03.2020
 • Oppdatert med anmodning om at studenter på utveksling og ansatte på arbeidsreise skal reise hjem - 13.03.2020
 • Oppdatert med beskjed om at Høgskolen er stengt - 12.03.2020
 • Oppdatert informasjon om at HiØ ikke tar i mot nye utvekslingsstudenter. Det blir ikke gitt fravær ved obligatorisk undervisning. Ikke virksomhetskritiske møter avlyses helt og tas digitalt.
 • Oppdatert med viktig beskjed om undervisningreisestopp, tilstedeværelse på campus og skjerpet møtevirksomhet. - 11.03.20 kl 1830
 • Oppdatert med beskjed om å registrere seg hos UD ved reiser utenlands. - 10.03.20 kl 1930
 • Oppdatert med tydelig kolonne for kontaktpunkter, oppdatert informasjon om retningslinjer ved planlagte arrangement/nye samlinger e.l., samt informasjon om hvordan man skal forholde seg om man må være hjemme. - 10.03.20 kl 1600
 • Oppdatert om reiseråd for tjenestereiser for ansatte - 09.03.2020
 • Oppdatert om hvem som skal holde seg hjemme - 05.03.2020
 • Oppdatert om fremtidig undervisning, praksis og eksamen - 04.03.2020
 • Oppdatert med informasjon om ruter for studenter tilhørende helse- og omsorgstjenesten, retningslinjer for planlagte arrangementer m.m. - 02.03.2020
 • Strukturert siden på nytt, løftet opp kontaktpersoner og ressurser - 28.02.2020
 • Siden publisert - 05.02.2020