Kontaktpunkter - koronahenvendelser

Høgskolen i Østfold har egen smittesporingsgruppe som direktør for organisasjon og tjenesteutvikling har ansvar for i samarbeid med HMS rådgiver.

 

E-postadresse til denne gruppen er:  smittesporing@hiof.no

Dersom du har fått påvist smitte ber vi om at du gir beskjed til til smittesporingsgruppa og til nærmeste leder (ansatte) eller studieleder (studenter). Er du av helsevesenet satt i karantene, bør du orientere nærmeste leder (ansatte) eller studieleder (studenter).

Generelle spørsmål for ansatte og studenter ved HiØ

For avklaringer og spørsmål rundt håndteringen av beredskapen i forbindelse med koronaviruset kan du bruke e-postadressen:

Har du spørsmål om gjennomføring av undervisning/praksis i forbindelse med koronapandemi? 

 

For studieveiledning og informasjon om praksis, kontakter du studieveiledere på vanlig måte.

Studenter ved Akademi for scenekunst, kontakter Anne Berit Løland direkte.

Studenter tilknyttet HiØ VIDERE kontakter dem direkte på:

For internasjonale studenter

For presse

Hvis du har mistanke om at du er smittet av koronaviruset?

  • Generell informasjon: Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.
  • Hvis du tror du er smittet av korona: Ring din fastlege eller legevakten på det stedet du bor.
  • Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.