Kontaktpunkter - koronahenvendelser

Generelle spørsmål for ansatte og studenter ved HiØ

For avklaringer og spørsmål rundt håndteringen av beredskapen i forbindelse med koronaviruset.

Dersom du har fått påvist smitte eller av helsevesenet er satt i karantene, ber vi om at du gir beskjed til nærmeste leder (ansatte) eller studieleder (studenter). 

Har du spørsmål om gjennomføring av undervisning/praksis i forbindelse med koronapandemi? 

For generell studieveiledning, kontakter du studieveiledere på vanlig måte.

Slike spørsmål skal stilles til hver enkelt avdeling. Bruk følgende e-postadresser:

Studenter ved Akademi for scenekunst, kontakter Anne Berit Løland direkte.

Studenter tilknyttet HiØ VIDERE kontakter dem direkte på:

For internasjonale studenter

For presse

Hvis du har mistanke om at du er smittet av koronaviruset?

  • Generell informasjon: Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.
  • Hvis du tror du er smittet av korona: Ring din fastlege eller legevakten på det stedet du bor.
  • Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.