Korona – Litt, mye eller helt avstand?

Økt fysisk avstand mellom mennesker bremser spredningen av covid-19, men det kan være vanskelig å få oversikt over rådene som gis til ulike grupper.

Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet en figur for å forenkle og tydeliggjøre disse rådene. Det er ulike råd til befolkningen generelt, risikogrupper, de som er satt i karantene, de som har luftveisinfeksjon uten påvist covid-19 og de som er satt i hjemmeisolasjon.

Les mer på temaside om Koronaviruset på Folkehelseinstituttet.

Litt, mye eller helt avstand? Ved å holde avstand bremser vi korona (covid-19) - illustrasjon.
Litt, mye eller helt avstand? Ved å holde avstand bremser vi korona (covid-19) - illustrasjon.
Publisert 25. mars 2020 09:37 - Sist endret 25. mars 2020 09:37