Nye retningslinjer fra 8. september

For å sikre felles rutiner i forbindelse med den pågående koronasituasjonen, har kriseledelsen gjort noen avklaringer for tiden fremover.

Utveksling for studenter våren 2021

  • All inn- og utreisende utveksling utenfor Europa avlyses.
  • All inn- og utreisende utveksling hvor det inngår praksis avlyses.
  • Vi håper utveksling innen kunstutdanninger og teoristudier til og fra Europa lar seg gjennomføre, og det er åpnet for at studenter kan søke utveksling innen søknadsfristene. Det gjøres en ny vurdering om utveksling 15. oktober.

Se mer informasjon på nettsidene om utveksling.

Undervisning resten av høsten 2020

Vi vil videreføre nåværende situasjon, med hovedvekt på digital undervisning ut hele høstsemesteret 2020. Det er for stor usikkerhet rundt smittesituasjonen i Østfold til at normal undervisning kan starte denne høsten. I tillegg har vi ikke fått lemping på gjeldede smittevernsrutiner.

Alle studenter må følge med på beskjeder gitt i Canvas og på e-post angående sin undervisning. Hva slags undervisning hvert enkelt studiekull skal ha er ulikt. Derfor må alle følge med på beskjeder gitt for sitt aktuelle studieprogram/emne.

Eksamen

Det er allerede startet et arbeid med å planlegge eksamen for høsten 2020. Det vil bli en blanding av digitale eksamener/hjemmeeksamen og noe tradisjonell eksamen på campus (hvor det er mulig å ivareta smittevern). 

Seminarer og arrangementer

Det kan gjennomføres møter/konferanser i Norge. Men hver enkelt må tenke kritisk igjennom om dette er nødvendig, og avklare dette med sin leder. Hver enkelt ansatt tar en prat med sin nærmeste leder før dette besluttes.

Doktorgradsstipendiater kan ha et særskilt behov for å gjennomføre konferanser for å opprettholde sin progresjon. Dette er det forsåelse for. Husk å ha fokus på godt smittevern under reiser.

Retningslinjer i forbindelse med overnattingsturer

Det skal i utgangspunktet ikke gjennomføres overnattingsturer i forbindelse med studier høsten 2020. Ved særskilte behov skal det utarbeides en risikoanalyse som skal godkjennes av kriseledelsen.

Eksterne arrangementer på campus

Siden vi i stor grad kun prioriterer nye studenter på campus, er det besluttet at vi ikke vil tillate eksterne arrangementer på våre studiesteder.  Dette for å holde smitterisikoen så lav som mulig for våre studenter som er tilstede på campus.

Publisert 11. sep. 2020 11:43 - Sist endret 11. sep. 2020 11:44